Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

24 Cdo 2417/2020Usnesení NS ze dne 31.08.2020

HeslaPřípustnost dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:24.CDO.2417.2020.1
Dotčené předpisy

§ 238 písm. e,h) o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

24 Cdo 2417/2020-270

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Romana Fialy, a soudců JUDr. Mgr. Marka Del Favera, Ph.D., a JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., ve věci žalobkyně a) J. K., narozené dne XY, bytem XY, žalobce b) J. K., narozeného dne XY, bytem XY, zastoupeného JUDr. Kateřinou Šálkovou, advokátkou se sídlem v Praze 3, náměstí Jiřího z Poděbrad č. 1554/6, proti žalované 1) J. H., narozené dne XY, bytem XY, a žalovanému 2) V. K., narozenému dne XY, bytem XY, o určení dědice, vedené u Okresního soudu v Děčíně pod sp. zn. 28 C 3/2011, o dovolání žalobkyně a) proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 29. března 2019, č. j. 12 Co 249/2018-242, takto:

I. Dovolání žalobkyně a) se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobkyně a) proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 29. 3. 2019, č. j. 12 Co 249/2018-242, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen „o. s. ř.“) odmítl. Dovolání totiž směřuje proti usnesení odvolacího soudu, kterým bylo jednak odmítnuto odvolání žalobkyně a), jednak rozhodnuto o náhradě nákladů řízení, tedy proti usnesení, vůči němuž občanský soudní řád tento mimořádný opravný prostředek nepřipouští [§ 238 písm. e) a § 238 písm. h) o. s. ř.].

Přestože není splněna podmínka uvedená v ustanovení § 241 o. s. ř. [jménem žalobkyně a) podala dovolání advokátka Mgr. Simona Šulcová, aniž by byla současně předložena plná moc advokátky k zastupování žalobkyně a)], postup podle ustanovení § 104 odst. 2 o. s. ř., kterým by byl odstraněn nedostatek povinného zastoupení v dovolacím řízení, objektivní nepřípustnost dovolání vylučuje (dovolání nemůže být věcně projednáno; § 241b odst. 2 o. s. ř.).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 31. 8. 2020

JUDr. Roman Fiala

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru