Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

24 Cdo 2225/2019Usnesení NS ze dne 27.11.2019

HeslaZastavení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2019:24.CDO.2225.2019.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

24 Cdo 2225/2019-391

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Vrchou, MBA, v právní věci žalobce P. M., narozeného dne XY, bytem v XY, zastoupeného JUDr. Danou Musalovou, LL.M., advokátkou se sídlem v Mladé Boleslavu, náměstí Míru 14, proti žalované M. G., narozené dne XY, bytem v XY, zastoupené Mgr. Markétou Pekařovou, advokátkou se sídlem v Kosmonosech, Tyršova 434, o určení vlastnického práva k nemovité věci, vedené u Okresního soudu v Mladé Boleslavi pod sp. zn. 14 C 96/2016, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 7. března 2019, č. j. 27 Co 459/2017-356, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Krajský soud v Praze (dále již „odvolací soud“) k odvolání žalované rozsudkem ze dne 7. března 2019, č. j. 27 Co 459/2017-356, potvrdil rozsudek Okresního soudu v Mladé Boleslavi ze dne 12. září 2017, č. j. 14 C 96/2016-232, a dále rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti výše uvedenému rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná prostřednictvím své advokátky dovolání, která však posléze podáním ze dne 8. listopadu 2019 vzala zpět.

S ohledem na výše žalovanou učiněný dispozitivní procesní úkon (zpětvzetí dovolání v této věci) proto Nejvyšší soud České republiky dovolací řízení v této právní věci podle § 243c odst. 3 věty druhé o. s. ř. a za užití 243f odst. 2 a 3 o. s. ř. zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení netřeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3, věta druhá, o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. 11. 2019

JUDr. Pavel Vrcha, MBA

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru