Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

24 Cdo 210/2020Usnesení NS ze dne 26.02.2020

HeslaDovolání
Zastavení řízení
Příslušnost soudu funkční
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:24.CDO.210.2020.1
Dotčené předpisy

§ 104 odst. 1 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

24 Cdo 210/2020-28

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Pavla Vrchy, MBA, a soudců JUDr. Mgr. Marka Del Favera, Ph.D., a JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., ve věci žalobkyně a) F. S., narozené dne XY, bytem XY, žalobce b) O. K., narozeného dne XY, bytem v XY, proti žalované 1) P. K., narozené XY, bytem v XY, a žalovanému 2) D. G., narozenému XY, bytem v XY, o určení vlastnictví, vedené u Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou pod sp. zn. 7 C 83/2019, o dovolání žalobce b) proti usnesení Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou ze dne 16. října 2019, č. j. 7 C 83/2019-12, takto:

I. Řízení o dovolání žalobce b) proti usnesení Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou ze dne 16. října 2019 č. j. 7 C 83/2019-12, se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení před Nejvyšším soudem České republiky.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání žalobce b), kterým napadl usnesení soudu prvního stupně, zastavil podle § 243b a § 104 odst. 1 o. s. ř., protože funkční příslušnost soudu k projednání dovolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně není dána (podle § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští, zatímco podle § 201 o. s. ř. proti rozhodnutím soudu prvního stupně je opravným prostředkem odvolání, pokud to zákon nevylučuje) a její nedostatek je neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení, který brání tomu, aby dovolací soud mohl pokračovat v řízení o podaném dovolání (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. září 2003, sp. zn. 29 Odo 265/2003, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 47/2006).

Výrok o náhradě nákladů řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. 2. 2020

JUDr. Pavel Vrcha, MBA

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru