Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

24 Cdo 1951/2020Usnesení NS ze dne 26.08.2020

HeslaZastavení řízení
Podmínky řízení
Zastoupení povinné [ Zastoupení ]
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:24.CDO.1951.2020.1
Dotčené předpisy

§ 241 o. s. ř.

§ 104 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

24 Cdo 1951/2020-455

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Pavla Vrchy, MBA a soudců JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., a JUDr. Mgr. Marka Del Favera, Ph.D., v právní věci žalobců a) D. M., narozeného dne XY, bytem XY, a b) H. M., narozené dne XY, bytem XY, o žalobě proti rozhodnutí Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily, ze dne 2. dubna 2014, č. j. V-326/2014-608, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 16 C 93/2014, o dovolání žalobců proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 9. května 2016, č. j. 11 Cmo 48/2015-87, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové (dále již „soud prvního stupně“) usnesením ze dne 26. února 2015, č. j. 16 C 93/2014-72 nepřiznal žalobcům osvobození od soudních poplatků, žádost žalobců posoudil dle § 138 o. s. ř. a dospěl k závěru, že nejsou splněny podmínky pro osvobození, neboť podanou žalobu lze mít za bezúspěšné uplatňování práva. K odvolání žalobců Vrchní soud v Praze (dále již „odvolací soud“) usnesením ze dne 9. května 2016, č. j. 11 Cmo 48/2015-87, usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné (podle § 219 o. s. ř.) potvrdil.

Proti v záhlaví uvedenému usnesení odvolacího soudu podali žalobci, kteří podle obsahu spisu nemají právnické vzdělání, dovolání dne 29. července 2016, aniž by byli zastoupeni advokátem.

Soud prvního stupně usnesením ze dne 8. srpna 2016, č. j. 16 C 93/2014-112, žalobce vyzval, aby si pro podání dovolání zvolili zástupce z řad advokátů, spolu s řádným poučením o následcích nevyhovění výzvě. Na tuto výzvu žalobci reagovali žádostí o ustanovení advokáta pro dovolací řízení. Tato žádost byla usnesením soudu prvního stupně ze dne 6. září 2016, č. j. 16 C 93/2014-123, zamítnuta, přičemž toto usnesení bylo potvrzeno usnesením odvolacího soudu ze dne 22. ledna 2018, č. j. 4 Co 239/2016-148.

Za této procesní situace byli žalobci soudem prvního stupně opětovně vyzváni usnesením ze dne 15. května 2020, č. j. 16 C 93/2014-446, k tomu, aby si zvolili advokáta a aby jeho prostřednictvím podali řádné dovolání; toto usnesení obsahuje poučení o procesním následku, který nastane, nebudou-li dovolatelé v dovolacím řízení zastoupeni advokátem (totiž že dovolací řízení bude zastaveno).

Ze strany dovolatelů ovšem ke zjednání nápravy ve shora vytýkaném směru nedošlo. Dovolatelé tudíž nesplnili zákonem stanovenou podmínku povinného zastoupení ve smyslu § 241 o. s. ř., pročež v tomto dovolacím řízení nelze dále pokračovat.

Nejvyšší soud České republiky proto řízení o dovolání žalobců proti v záhlaví uvedenému usnesení, ve smyslu § 241b odst. 2 části věty před středníkem, § 243f odst. 2 a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. zastavil.

O náhradě nákladů řízení, včetně nákladů tohoto dovolacího řízení, bude rozhodnuto v konečném rozhodnutí ve věci (§ 151 odst. 1 o. s. ř.)

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. 8. 2020

JUDr. Pavel Vrcha, MBA

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru