Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

24 Cdo 1386/2020Usnesení NS ze dne 30.06.2020

HeslaPříslušnost soudu funkční
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2020:24.CDO.1386.2020.1
Dotčené předpisy

§ 104 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

24 Cdo 1386/2020-183

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Romana Fialy, a soudců JUDr. Mgr. Marka Del Favera, Ph.D., a JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., ve věci pozůstalosti po J. L., zemřelém dne 30. května 2018, posledně bytem XY, za účasti 1) J. L., narozené dne XY, bytem XY, 2) J. L., narozeného dne XY, bytem XY, 3) L. L., narozeného dne XY, bytem XY, 4) M. L., narozeného dne XY, bytem XY, 5) H. L., narozené dne XY, bytem XY, vedené u Okresního soudu v Jičíně pod sp. zn. 28 D 265/2018, o dovolání J. L., proti usnesení Okresního soudu v Jičíně ze dne 10. ledna 2019, č. j. 28 D 265/2018-57, takto:

I. Řízení o dovolání J. L. proti usnesení Okresního soudu v Jičíně ze dne 10. ledna 2019, č. j. 28 D 265/2018-57, se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení před Nejvyšším soudem České republiky.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud České republiky dovolací řízení zahájené dovoláním J. L., která napadla usnesení soudu prvního stupně, zastavil podle ustanovení § 243b a § 104 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen „o.s.ř.“), protože funkční příslušnost soudu k projednání dovolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně není dána (podle ustanovení § 236 odst. 1 o.s.ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští, zatímco podle ustanovení § 201 o.s.ř. proti rozhodnutím soudu prvního stupně je opravným prostředkem odvolání, pokud to zákon nevylučuje) a její nedostatek je neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení, který brání tomu, aby dovolací soud mohl pokračovat v řízení o podaném dovolání (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4.9.2003, sp. zn. 29 Odo 265/2003, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 47/2006).

Nesplnění podmínky vyplývající z ustanovení § 241 odst. 4 o.s.ř. není v tomto případě podstatná; je totiž zřejmé, že vzhledem k nedostatku funkční příslušnosti nemůže být dovolání J. L. projednáno věcně.

Výrok o náhradě nákladů řízení před Nejvyšším soudem České republiky se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o.s.ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. 6. 2020

JUDr. Roman Fiala

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru