Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

24 Cdo 1159/2019Usnesení NS ze dne 31.03.2020

HeslaPřípustnost dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:24.CDO.1159.2019.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 1 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

24 Cdo 1159/2019-214

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., a soudců JUDr. Pavla Vrchy a JUDr. Romana Fialy v právní věci žalobkyně K. M., narozené dne XY, bytem v XY, zastoupené JUDr. Jiřím Stránským, advokátem se sídlem v Kralupech nad Vltavou, Riegrova č. 172/3, proti žalované M. V., narozené dne XY, bytem v XY, zastoupené Mgr. Antonínem Stanislavem, Ph.D., advokátem se sídlem v Trutnově, Bulharská č. 66, o neúčinnost darovací smlouvy, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 52 C 18/2017, o dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 27. září 2018, č.j. 58 Co 317/2018-186, takto:

I. Dovolání žalované se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o.s.ř.):

Nejvyšší soud České republiky dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 27. 9.2018, č.j. 58 Co 317/2018-186 odmítl podle ustanovení § 243c odst. 1 o. s. ř., vzhledem k tomu, že se žalovaná dovolává přípustnosti dovolání z důvodu, který nemá bezprostřední vztah k napadenému rozhodnutí, neboť posouzení jí vymezených právních otázek samo o sobě nemá na konečné rozhodnutí odvolacího soudu o věci samé žádný vliv.

Pokud se žalovaná dovolává, že rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného práva, a to „a) zda plnění, jehož předmětem je majetek větší hodnoty (nemovitost), může být ve smyslu ust. § 591 písm. d) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. z.“), plněním, kterým bylo vyhověno mravnímu závazku nebo ohledům slušnosti, a b) zda může uplatněním odpůrčí žaloby dojít k výkonu práva v rozporu s dobrými mravy, resp. zda může být taková žaloba výrazem nepoctivého jednání,“ Nejvyšší soud České republiky uvádí, že na těchto právních otázkách vymezených žalovanou vyřešení věci samé nezávisí, neboť v projednávané věci byla v řízeních před soudy obou stupňů posuzována existence objektivního důvodu darování předmětných nemovitostí v souvislosti s možnou aplikací ust. § 591 písm. d) o. z.

Dovolání dále není přípustné podle ustanovení § 237 o. s. ř., neboť dovoláním napadené rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu (k otázce hodnoty majetku, kterým bylo vyhověno mravnímu závazku, srov. např. rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 9. 10. 2018, sp. zn. 21 Cdo 867/2018, k otázce poctivosti při uplatnění odpůrčí žaloby srov. např. rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 29. 8. 2017, sp. zn. 29 Cdo 82/2015) a není důvod, aby předmětné otázky hmotného práva byly dovolacím soudem posouzeny jinak.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 31. 3. 2020

JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru