Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

23 Nd 454/2016Usnesení NS ze dne 27.04.2017

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:23.ND.454.2016.3
Dotčené předpisy

§ 164 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

23 Nd 454/2016

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Kateřinou Hornochovou ve věci žalobce V. A., zastoupeného JUDr. Robertem Pastorčákem, advokátem se sídlem Přerov, Horní náměstí 26, proti žalované Služby Morava s.r.o., se sídlem Praha 1, Rybná 716/24, identifikační číslo osoby 02279401, zastoupené Mgr. Martou Vosykovou, advokátkou se sídlem Uničov, Olomoucká 226, o určení neplatnosti usnesení valné hromady ze dne 28. 3. 2016, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 71 Cm 59/2016, o návrhu na delegaci, takto:

Výrok usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 9. března 2017, č. j. 23 Nd 454/2016-96, se opravuje následovně:

Věc vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 71 Cm 59/2016 se podle § 12 odst. 2 občanského soudního řádu přikazuje Krajskému soudu v Ostravě – pobočka v Olomouci.

Odůvodnění:

Ve smyslu § 164 občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“) je namístě opravit v rozhodnutí kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a počtech, jakož i jiné zřejmé nesprávnosti. K provedení opravy zákon nestanoví žádnou lhůtu; soud tak může učinit kdykoli, i po právní moci rozhodnutí.

Podáním doručeným Nejvyššímu soudu České republiky (dále jen „Nejvyšší soud“) dne 20. 4. 2017 upozornil předseda Okresního soudu v Olomouci na zřejmou nesprávnost výroku usnesení Nejvyššího soudu ze dne 9. března 2017, č. j. 23 Nd 454/2016-96, spočívající v nesprávném označení soudu, jemuž se věc vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 71 Cm 59/2016 podle § 12 odst. 2 občanského soudního řádu přikazuje; zároveň předseda soudu podal návrh na vydání opravného usnesení k odstranění zřejmé nesprávnosti.

Při písemném vyhotovení usnesení Nejvyššího soudu ze dne 9. března 2017, č. j. 23 Nd 454/2016-96, došlo k chybě, kdy ve výroku tohoto usnesení bylo místo „Krajskému soudu v Ostravě - pobočka v Olomouci“ uvedeno „Okresnímu soudu v Olomouci“.

Postupem podle § 164 ve spojení s § 243b o. s. ř. bylo proto zmíněné pochybení napraveno, aniž by vydáním opravného usnesení byla dotčena právní moc a vykonatelnost tímto usnesením opraveného usnesení.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 27. dubna 2017

JUDr. Kateřina Horno ch o v á

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru