Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

23 Nd 401/2017Usnesení NS ze dne 30.11.2017

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2017:23.ND.401.2017.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

23 Nd 401/2017-53

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Dese a soudců JUDr. Kateřiny Hornochové a JUDr. Ing. Pavla Horáka, Ph.D., ve věci žalobkyně EOS Investment Česká republika, s.r.o., se sídlem v Praze 4, Braník, Novodvorská 994/138, PSČ 142 00, IČO 01411641, zastoupené Mgr. Zuzanou Kyovskou, advokátkou, se sídlem v Praze 4, Novodvorská 994/138, PSČ 142 00, proti žalované T. N. N., o zaplacení částky 2 737 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Chebu pod sp. zn. 15 C 270/2015, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Chebu pod sp. zn. 15 C 270/2015 projedná a rozhodne Okresní soud v Chebu.

Odůvodnění:

Žalobkyně podala u Okresního soudu v Chebu dne 5. října 2015 návrh na vydání elektronického platebního rozkazu o zaplacení částky 2 737 Kč s příslušenstvím.

Okresní soud v Chebu vydal ve věci elektronický platební rozkaz, který byl zrušen, neboť se jej nepodařilo doručit žalované do vlastních rukou.

Okresní soud v Chebu usnesením ze dne 2. října 2017, č. j. 15 C 270/2015-51, vyslovil svoji místní nepříslušnost s tím, že věc bude předložena podle § 11 odst. 3 ve spojení s § 105 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), Nejvyššímu soudu České republiky (dále jen „Nejvyšší soud“) k rozhodnutí o určení místně příslušného soudu, neboť k době zahájení řízení není znám obecný soud žalované a místně příslušný soud nelze určit ani podle jiných zákonem stanovených předpokladů.

Z obsahu spisu se podává, že se soudu prvního stupně nepodařilo vypátrat skutečné místo pobytu žalované.

Podle ustanovení § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle ustanovení § 85 odst. 1 o. s. ř. je obecným soudem fyzické osoby, nestanoví-li zákon jinak, okresní soud, v jehož obvodu má bydliště, a nemá-li bydliště, okresní soud, v jehož obvodu se zdržuje. Má-li fyzická osoba bydliště na více místech, jsou jejím obecným soudem všechny okresní soudy, v jejichž obvodu bydlí s úmyslem zdržovat se tam trvale.

Podle § 86 odst. 2 o. s. ř. proti tomu, kdo nemá jiný příslušný soud v České republice, je možno uplatnit majetková práva u soudu, v jehož obvodu má majetek.

Podle ustanovení § 105 odst. 2 o. s. ř. vysloví-li soud, že není příslušný, postoupí věc po právní moci tohoto usnesení příslušnému soudu nebo ji za podmínek § 11 odst. 3 předloží Nejvyššímu soudu České republiky.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, jež patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Nejvyšší soud po předložení věci Okresním soudem v Chebu (§ 105 odst. 2 o. s. ř.) podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., přihlížeje k zásadě hospodárnosti určil, že věc projedná a rozhodne Okresní soud v Chebu, u něhož bylo řízení zahájeno.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. listopadu 2017

JUDr. Zdeněk Des

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru