Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

23 Nd 397/2012Usnesení NS ze dne 23.01.2013

HeslaPřikázání věci (delegace)
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:23.ND.397.2012.1
Dotčené předpisy

§ 12 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

23 Nd 397/2012

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Horáka, Ph.D. a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Kateřiny Hornochové, v právní věci žalobkyně A. H., zastoupené opatrovníkem Magistrátem města Ústí nad Labem, odbor sociálních věcí, oddělení sociálně právní ochrany dětí, se sídlem v Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, proti žalovanému M. D., zastoupeného opatrovnicí Ž. H., o určení otcovství a o úpravu výchovy a výživy nezletilé, vedené u Okresního soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 14 C 36/2012, o návrhu opatrovníka žalobkyně na přikázání věci Okresnímu soudu v Ostravě z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“), takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 14 C 36/2012 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Ostravě.

Odůvodnění:

Nezletilá žalobkyně, zastoupená opatrovníkem, se žalobou podanou u Okresního soudu v Ústí nad Labem domáhala určení otcovství a úpravy výchovy a výživy nezletilé proti žalovanému.

Opatrovník žalobkyně – Magistrát města Ústí nad Labem podáním ze dne 30. října 2012 navrhl, aby věc byla přikázána Okresnímu soudu v Ostravě z důvodu, že žalobkyně, žalovaný i matka nezletilé žalobkyně, která je současně opatrovnice žalovaného, mají trvalý pobyt od 16. května 2012 na adrese R., O., na níž se skutečně trvale zdržují.

Nejvyšší soud České republiky (dále jen „Nejvyšší soud“) jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu (Okresnímu soudu v Ústí nad Labem) a soudu, jemuž má být věc přikázána (Okresnímu soudu v Ostravě), návrh opatrovníka žalobkyně na přikázání věci jinému soudu projednal a dospěl k závěru, že v posuzovaném případě jsou splněny zákonné podmínky k tomu, aby věc byla přikázána jinému soudu z důvodu vhodnosti.

Podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. věc může být přikázána jinému soudu téhož stupně také z důvodu vhodnosti.

Důvod vhodnosti pro přikázání věci jinému soudu téhož stupně ve smyslu ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. představují takové okolnosti, které umožní hospodárnější, rychlejší nebo zejména po skutkové stránce spolehlivější a důkladnější projednání věci jiným než příslušným soudem.

Ve prospěch závěru, že věc bude rychleji a hospodárněji projednána u Okresního soudu v Ostravě, svědčí okolnost, že nezletilá žalobkyně, žalovaný a matka nezletilé žalobkyně, která je současně opatrovnicí žalovaného, mají bydliště v obvodu Okresního soudu v Ostravě. Okresní soud v Ostravě bude pro všechny účastníky řízení dostupnější než Okresní soud v Ústí nad Labem.

Nejvyšší soud z uvedených důvodů návrhu opatrovníka nezletilé vyhověl a věc podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. přikázal Okresnímu soudu v Ostravě.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. ledna 2013

JUDr. Pavel Horák, Ph.D.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru