Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

23 Nd 196/2017Usnesení NS ze dne 26.06.2017

HeslaŘízení u dovolacího soudu
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:23.ND.196.2017.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

23 Nd 196/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Dese a soudců JUDr. Ing. Pavla Horáka, Ph.D., a JUDr. Moniky Vackové ve věci žalobkyně I. L., proti žalovanému L. P., o vydání věci a o zaplacení částky 8 950 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 60 C 61/2016, o určení místní příslušnosti soudu podle § 11 odst. 3 občanského soudního řádu, takto:

Věc vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 60 C 61/2016 projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 9.

Odůvodnění:

Žalobkyně podala u Obvodního soudu pro Prahu 9 dne 2. února 2016 žalobu proti žalovanému.

Obvodní soud pro Prahu 9 usnesením ze dne 27. února 2017, č. j. 60 C 61/2016-62, vyslovil svoji místní nepříslušnost a poté předložil věc podle § 11 odst. 3 občanského soudního řádu („o. s. ř.“) Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o určení místně příslušného soudu.

Soud prvního stupně v odůvodnění svého usnesení uvedl, že podmínky pro určení místní příslušnosti soudu chybějí. Žalovaný je občanem České republiky, adresu svého trvalého pobytu však má na adrese Obecního úřadu D., na adrese, kterou měl uvedenu jako své sídlo, se více než dva roky nezdržuje. Na kontaktních adresách, na které mu zasílal korespondenci Úřad práce a Česká správa sociálního zabezpečení, rovněž nežije, evidencí vězňů neprochází.

Podle ustanovení § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

K řízení je podle § 84 o. s. ř. zásadně příslušný obecný soud účastníka, proti němuž návrh směřuje (žalovaného). Obecným soudem fyzické osoby je podle § 85 odst. 1, věty první, o. s. ř. okresní soud, v jehož obvodu má bydliště, a nemá-li bydliště, okresní soud, v jehož obvodu se zdržuje.

Podle zjištění soudu prvního stupně není známo bydliště žalovaného, neví se ani, kde se žalovaný zdržuje, jeho obecný soud tedy určit nelze.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Nejvyšší soud za dané situace při určení místní příslušnosti přihlédl k zásadě hospodárnosti řízení ve smyslu § 6 o. s. ř. Přihlédl k tomu, že Obvodní soud pro Prahu 9 od zahájení řízení již učinil řadu procesních úkonů a rovněž k tomu, že se v obvodu tohoto soudu zdržuje žalobkyně. Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. proto rozhodl, že věc projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 9, u něhož byla žaloba podána.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. června 2017

JUDr. Zdeněk Des

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru