Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

23 Nd 162/2013Usnesení NS ze dne 26.06.2013

HeslaPravomoc soudu
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2013:23.ND.162.2013.1
Dotčené předpisy

§ 9 odst. 1 o. s. ř.

§ 9 odst. 5 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

23 Nd 162/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jana Huška a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Ing. Pavla Horáka, Ph.D. o žalobě ze dne 24.5.2013 žalobce J. P., proti žalovaným 1) P. P. a 2) J. P., takto:

I. K projednání a rozhodnutí dané věci jsou v prvním stupni věcně příslušné okresní soudy.

II. Po právní věci tohoto usnesení bude věc postoupena k dalšímu řízení Okresnímu soud v Ústí nad Orlicí.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou ze dne 24. 5. 2013, se kterou se obrátil na Nejvyšší soud, jak to vyplývá z jejího obsahu, domáhá navrácení nemovitosti v H. Č. ..., popř. zrušení darovací smlouvy a vrácení daru.

Podle § 104a odst. 4 o. s. ř. bylo-li řízení zahájeno u Nejvyššího soudu, tento soud rozhodne, které soudy jsou k projednání a rozhodnutí věci příslušné v prvním stupni, není-li příslušný sám.

Podle § 9 odst. 1 o. s. ř. nestanoví-li zákon, jinak, jsou k řízení v prvním stupni příslušné okresní soudy.

Podle § 9 odst. 5 o. s. ř. Nejvyšší soud rozhoduje jako soud prvního stupně, stanoví-li tak zvláštní právní předpis.

V dané věci není zvláštním předpisem stanovena věcná příslušnost Nejvyššího soudu pro jeho rozhodování, a proto není oprávněn o předmětné žalobě rozhodnout, která byla k němu podána. Stejně tak pro předmětný spor není v zákoně stanovena věcná příslušnost jiného soudu, a proto jsou věcně příslušné okresní soudy.

Z žaloby vyplývá, že se daná věc týká práv k nemovitosti nacházející se v katastrálním území H. Č. (obvod Okresního soud v Ústí nad Orlicí), a proto bylo podle § 88 písm. i) o. s. ř. rozhodnuto tak, že věc bude po právní moci tohoto usnesení postoupena k dalšímu řízení Okresnímu soudu v Ústí nad Orlicí.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 26. června 2013

JUDr. Ing. Jan Hušek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru