Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

23 Cdo 971/2011Rozsudek NS ze dne 30.05.2013

HeslaOchranné známky
KategorieC
EcliECLI:CZ:NS:2013:23.CDO.971.2011.1
Dotčené předpisy

§ 8 odst. 1 předpisu č. 441/2003 Sb.


přidejte vlastní popisek

23 Cdo 971/2011

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jana Huška a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Ing. Pavla Horáka, Ph.D., v právní věci žalobce PODRAVKA Prehrambena industria, d.d., se sídlem v Koprivnici, Ante Starčevica 32, Chorvatsko, zast. JUDr. Richardem Wagnerem, advokátem, se sídlem v Praze 1, Karolíny Světlé 301/8 proti žalovanému GOLD SPICE, s. r. o., se sídlem v Ostravě, Slezská Ostrava, Hradní 27/37, IČ 26881349, zast. JUDr. Radkem Jonášem, Ph.D., advokátem, se sídlem v Praze 3, Nám. W. Churchilla 2, o ochranu práv vlastníka ochranných známek a ochranu proti nekalé soutěži, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 2 Cm 104/2008, o dovolání žalobce proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 8.11.2010, č. j. 3 Cmo 43/2010-141, takto:

I. Dovolání se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze jako soud prvního stupně rozsudkem ze dne 17. 12. 2009, č. j. 2 Cm 104/2008-82, ve výroku I. uložil žalovanému povinnost zdržet se uvádění na trh, distribuce přísad do jídel balených do obalů využívajících kombinaci prvků modrého pozadí, na němž je umístěn nápis „SUPERVEGET – Zounarka sypké ochucovadlo“ a motiv kuchaře a zeleniny, jakož i obchodních promočních reklamních a marketingových aktiv týkajících se těchto výrobků do 3 dnů od právní moci rozsudku, ve výroku II. zamítl žalobu na stanovení povinnosti žalovaného zdržet se výroby, přísad do jídel balených do obalů využívajících prvky modrého pozadí, na němž je umístěn nápis „SUPERVEGET Zounarka sypké ochucovadlo“ a motiv kuchaře a zeleniny, ve výroku III. žalovanému uložil povinnost do 30 dnů od právní moci rozsudku stáhnout z trhu a zničit přísady do jídel balených do obalů využívajících kombinaci prvků modrého pozadí, na němž je umístěn nápis „SUPERVEGET Zounarka sypké ochucovadlo“ a motiv kuchaře a zeleniny, jež jsou ve vlastnictví žalovaného, ve výroku IV. žalovanému uložil povinnost zdržet se uvádění na trh, distribuce přísad do jídel balených do obalů využívajících kombinaci prvků modrého pozadí, na němž je umístěn nápis „SUPERVEGET CLASSIC sypké ochucovadlo“ a motiv kuchaře a zeleniny, jakož i obchodních, promočních, reklamních aktivit týkající se těchto výrobků vše do 3 dnů od právní moci rozsudku, ve výroku V. žalobu na stanovení povinnosti žalovaného zdržet se výroby přísad do jídel balených do obalů využívajících prvky modrého pozadí, na němž je umístěn nápis SUPERVEGET CLASSIC sypké ochucovadlo a motiv kuchaře a zeleniny zamítl, ve výroku VI. žalovanému uložil povinnost do 30 dnů od právní moci tohoto rozsudku stáhnout z trhu a zničit přísady do jídel balené do obalu využívajících kombinaci prvků modrého pozadí, na němž je umístěn nápis SUPERVEGET CLASSIC sypké ochucovadlo a motiv kuchaře a zeleniny, jež jsou ve vlastnictví žalovaného, ve výroku VII. uložil žalovanému povinnost zdržet se uvádění na trh, distribuce přísad do jídel balených do obalů využívajících kombinaci prvků modrého pozadí, na němž je umístěn nápis „ VAROMKA sypké ochucovadlo“ a motiv kuchaře a zeleniny jakož i obchodních, promočních, reklamních a marketingových aktivit týkající se těchto výrobků do 3 dnů od právní moci rozsudku, ve výroku VIII. žalobu na stanovení povinnosti žalovaného zdržet se výroby, přísad do jídel balených do obalů využívajících prvky modrého pozadí na němž je umístěn nápis „ VAROMKA sypké ochucovadlo“ a motiv kuchaře a zeleniny zamítl, ve výroku IX. uložil žalovanému povinnost do 30 dnů od právní moci rozsudku stáhnout z trhu a zničit přísady do jídel balených do obalů využívajích kombinaci prvků modrého pozadí, na němž je umístěn nápis „VAROMKA sypké ochucovadlo“ a motiv kuchaře a zeleniny, jež jsou ve vlastnictví žalovaného, ve výroku X. žalovanému uložil povinnost zdržet se uvádění na trh, distribuce základů na přípravu polévek balených do obalů využívajících kombinaci prvků modrého pozadí, na němž je umístěn motiv kuchaře a zeleniny a nápis „SUPERVEGET Zounarka dehydratovaných výrobek“ základ pro polévku Hovězí nebo „SUPERVEGET Zounarka dehydratovaných výrobek“ základ pro polévku Kuřecí nebo „SUPERVEGET Zounarka dehydratovaný výrobek“ základ pro polévku zeleninová nebo „SUPERVEGET Zounarka dehydratovaný výrobek Univerzální základ“, jakož i obchodních, promočních, reklamních a marketingových aktivit týkající se těchto výrobků do tří dnů od právní moci rozsudku, ve výroku XI. žalobu na stanovení povinnost žalovaného zdržet se výroby výrobků základů na přípravu polévek balených do obalů uvedených v X.části výroku rozhodnutí zamítl, ve výroku XII. žalovanému uložil povinnost do 30 dnů od právní moci tohoto rozsudku stáhnout z trhu a zničit základy na přípravu polévek balených do obalů využívající kombinaci prvků modrého pozadí, na němž je umístěn motiv kuchaře a zeleniny a nápis SUPERVEGET Zounarka dehydratovaný výrobek Základ pro polévku hovězí nebo SUPERVEGET Zounarka dehydratovaný výrobek Základ pro polévku kuřecí nebo SUPERVEGET Zounarka dehydratovaný výrobek Základ pro polévku zeleninová nebo SUPERVEGET Zounarka dehydratovaný výrobek Univerzální základ jež je ve vlastnictví žalovaného, ve výroku XIII. rozhodl o nákladech řízení.

Vrchní soud v Praze rozsudkem ze dne 8. 11. 2010, č. j. 3 Cmo 43/2010-141, potvrdil rozsudek soudu prvního stupně ve výrocích VII. a IX., ve výrocích I., IV. a X. dále ve výrocích III., VI. a XII. v rozsahu uložení povinnosti žalovanému stáhnout z trhu přísady do jídel balené do obalů tam popsaných změnil rozsudek soudu prvního stupně tak, že žalobu v tomto rozsahu zamítl; odvolací soud dále rozhodl o nákladech řízení.

V odůvodnění rozsudku odvolací soud popsal dosavadní průběh řízení u soudu prvního stupně včetně jeho skutkových zjištění a učiněných právních závěrů.

Odvolací soud dále uvedl, že rozsudek soudu prvního stupně napadl žalovaný, pokud jde o výroky I., III., IV., VII., IX., X., XII. a XIII.

Podáním ze dne 12. 3. 2010 vzal žalobce z části zpět žalobu v rozsahu požadavku na zničení přísad do jídel balených do obalů popsaných ve výrocích III., VI., IX. a XII. rozsudku a navrhoval v tomto rozsahu zrušení rozsudku soudu prvního stupně a zastavení řízení. Odvolací soud, po souhlasu žalovaného, v tomto rozsahu rozsudek soudu prvního stupně zrušil a řízení zastavil.

Odvolací soud v odůvodnění rozsudku dále uvedl, že odvolání žalovaného je v převážné části důvodné. Nedůvodnost odvolání shledal odvolací soud v rozsahu, v němž byla žalovanému uložena povinnost zdržet se uvádění na trh a distribuce přísad do jídel balených do obalů využívajících kombinaci prvků modrého pozadí, na němž je umístěn nápis „VAROMKA sypké ochucovadlo“ a motiv kuchaře a zeleniny, jakož i obchodních, promočních, reklamních a marketingových aktivit, týkajících se těchto výrobků (výrok VII.) a dále v rozsahu, v němž bylo žalovanému uloženo do 30 dnů od právní moci rozsudku stáhnout z trhu přísady do jídel balené do obalů využívajících kombinaci prvků modrého pozadí, na němž je umístěn nápis „VAROMKA sypké ochucovadlo“ a motiv kuchaře a zeleniny (část výroku IX.). V těchto případech měl odvolací soud za to, že barevné a grafické provedení obalů předmětných výrobků představuje zásah do práv k ochranným známkám žalobce, což je dáno zejména „grafickým provedením hlavy kuchaře a celkovým dojmem, jakým obal může působit na průměrného spotřebitele a tento dojem je podstatný, neboť ochranné známky žalobce jsou buď kombinované nebo obrazové.

Odvolací soud dále dospěl k závěru, že předmětné jednání žalovaného je jednáním nekalosoutěžním, neboť zásah do práv k ochranným známkám mezi podnikateli je třeba považovat za jednání, které je v rozporu s dobrými mravy soutěže a je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům. Vzhledem k tomu odvolací soud rozsudek soudu prvního stupně ve výrocích VII. a v části výroku IX. jako věcně správný potvrdil.

Ve zbývajícím rozsahu pak podle odvolacího soudu nelze žalobu považovat za důvodnou, a proto rozsudek soudu prvního stupně ve výrocích I., IV., X. a ve výrocích III., VI. a XII. v rozsahu povinnosti žalovaného stáhnout z trhu přísady do jídel balené do obalů tam popsaných a tyto obaly zničit, změnil a žalobu v tomto rozsahu zamítl. Na rozdíl od soudu prvního stupně dospěl odvolací soud k závěru, že u těchto přísad do jídel-dochucovadel, jejichž obaly obsahovaly namísto kreslené hlavy kuchaře s knírem vyobrazení herce Martina Zounara, nelze dovodit takovou shodu s obaly žalobce nebo se žalobcovými zapsanými ochrannými známkami, které by mohly představovat zásah do práv vlastníka zapsaných ochranných známek nebo nekalosoutěžní jednání (§44 odst. 1 obch. zák.). Celkový vizuální dojem výrobků v předmětných obalech nemohl uvést spotřebitele v omyl i při zběžném výběru těchto výrobků.

Dovoláním ze dne 22. 2. 2011 žalobce napadl shora uvedený rozsudek odvolacího soudu v rozsahu, v němž byl změněn rozsudek soudu prvního stupně ve výrocích I., IV. a X. tak, že byla žaloba zamítnuta, a taktéž v rozsahu výroků III., VI. a XII., byla žaloba zamítnuta s tím, že odvolací soud posoudil nesprávně otázku zaměnitelnosti označení výrobků žalovaného s ochrannými známkami a označením výrobků dovolatele.

V odůvodnění dovolání žalobce uvedl, že odvolací soud v části týkající se výrobků SUPERVEGET Zounarka, SUPERVEGET CLASSIC a SUPERVEGET Zounarka základ pro polévku své rozhodnutí odůvodnil pouze konstatováním, že obaly namísto hlavy kuchaře s knírkem měl na obalu zobrazeny Martina Zounara a celkový dojem nemohl uvést spotřebitele v omyl při zběžném výběru. Podle dovolatele odvolací soud nezohlednil celkovou podobnost dotčených označení, že předmětem hodnocení nebyly samostatné ochranné známky, ale známkové a výrobkové řady, užitnost označení dovolatele a shodnost porovnávaných výrobků – tzv. kompenzační princip a nebyla zohledněna rozhodovací praxe Vrchního soudu v Olomouci.

Dovolatel je toho názoru, že porovnávaná označení (ochranné známky – označení výrobků žalovaného) jsou shodné či podobné nikoli v jednom či více společných znacích, ale vzájemnou kombinací jejich dominantních znaků, tedy celkovým vzhledem. Předmětná označení jsou shodně založena na dominantní modré podkladové barvě, vyobrazení hlavy kuchaře a pod ním zobrazené zeleniny, dále se shodují další prvky, v převážné bílé či červené barvě a i grafické ztvárnění názvů je podobné.

Podle dovolatele je pro posuzování zaměnitelnosti označení výrobků, služeb rozhodující celkový dojem, které označení u spotřebitele vyvolá. Při shodném nebo podobném celkovém dojmu nemá na zaměnitelnost vliv případná odlišnost jednotlivých komponent porovnávaných označení. Odvolací soud bez ohledu na celkovou podobnost označení založil svůj závěr o nezaměnitelnosti na tom, že jako kuchař je na výrobcích žalovaného podoba herce Martina Zounara, který je však primárně vyobrazen jako kuchař a teprve při podrobnějším zkoumání lze zjistit, že jde o tohoto herce. Proto bylo namístě konstatovat zaměnitelnost výrobků SUPERVEGET Zounarka, SUPERVEGET CLASSIC a SUPERVEGET Zounarka základ pro polévku. S výrobky a ochrannými známkami dovolatele. V případě výrobku SUPERVEGET CLASSIC navíc Martin Zounar na obalu zobrazen není, proto nelze odůvodnění odvolacího soud na tento výrobek vztáhnout.

Dovolatel dále namítá, že odvolací soud nevzal v úvahu existenci známkové a výrobkové řady, kterou dovolatel vlastní založené na určitých prvcích a jejich kombinaci, které je poskytována zvýšená ochrana (viz. rozhodnutí ESD ve věci C – 251/95 SABEL, BV v. Puma AG) a taktéž poukázal na dlouhodobost a masívnost užívání svých označení a jejich známost spotřebiteli a na shodu mezi výrobky, pro které jsou zapsány ochranné známky dovolatele. Nesoulad v úvahách odvolacího soudu dovolatel spatřuje v tom, že označení VAROMKA považuje za zaměnitelné a označení ostatních výrobků nikoliv, ačkoliv z hlediska celkového dojmu není vyobrazení kuchaře jakkoli odlišné.

Dovolatel s ohledem na uvedené navrhuje, aby dovolací soud zrušil rozhodnutí odvolacího soudu v rozsahu měnícího výroku ve věci samé a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení.

Z předkládací zprávy a z obsahu spisu vyplývá, že se žalovaný k dovolání nevyjádřil.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) nejprve konstatoval, že na daný případ se vztahuje právní úprava občanského soudního řádu (zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád) ve znění účinném do 31. 12. 2012 (dále jen „o. s. ř.“), jak to vyplývá z čl. II. bodu 7 zák. č. 404/2012 Sb., kterým se mění zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a podle této úpravy bude dovolání projednáno a rozhodnuto o něm.

Nejvyšší soud poté konstatoval, že dovolání splňuje podmínky a obsahuje náležitosti stanovené zákonem (§ 240 odst. 1, § 241 odst. 1 a 4, § 241a odst. 1 o. s. ř.) a dále se zabýval tím, zda je v posuzované věci dovolání přípustné.

V posuzovaném případě je dovolání týkající se výroků I., IV., X. a III., VI. a XII. rozsudku soudu prvního stupně podle ust. § 237 odst. 1 písm. a) o. s. ř., neboť v tomto rozsahu byly změněny rozsudkem odvolacího soudu tak, že žaloba byla v tomto rozsahu zamítnuta.

Odvolací soud ve svém odůvodnění rozhodnutí, které je poměrně stručné, dospěl k závěru, že v případě přísad do jídel balených do obalů, na nichž bylo namísto hlavy kuchaře s knírem vyobrazení herce Martina Zounara nebylo možné dovodit takovou shodu s obaly žalobce, popř. jeho zapsanými ochrannými známkami, která by představovala zásah do práv žalobce jako vlastníka zapsaných ochranných známek, popř. nekalosoutěžní jednání podle ust. § 44 odst. 1 obch. zák., neboť celkový vizuální dojem výrobků v obalech žalovaného nemohl uvést spotřebitele v omyl i při zběžném výběru těchto výrobků.

Dovolatel v dovolání napadl toto posouzení provedené odvolacím soudem v případě výrobků s obaly označenými jako SUPERVEGET Zounarka, SUPERVEGET CLASSIC a SUPERVEGET Zounarka základ pro polévku. Označení výrobků jsou podle dovolatele shodná v několika společných znacích, ale i ve vzájemné kombinaci dominantních znaků, kterými je podkladová modrá barva, vyobrazení hlavy a části těla kuchaře a pod ním zobrazené zeleniny a grafické ztvárnění názvů výrobků je též podobné.

Podle § 8 odst. 1 zák. č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách má vlastník ochranné známky výlučné právo užívat ochrannou známku mj. ve spojení s výrobky pro něž je chráněná.

Bez souhlasu vlastníka ochranné známky nesmí nikdo v obchodním styku užívat mj. onačení, u něhož z důvodu jeho shodnosti nebo podobnosti s ochrannou známkou existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti, včetně pravděpodobnosti asociace mezi označením a ochrannou známkou.

Při posuzování zaměnitelnosti je třeba vycházet z pohledu průměrného spotřebitele (zákazníka) a rozhodující je celkový dojem, který průměrnému spotřebiteli utkví v paměti, což většinou je určitá dominující část označení. Hledisko průměrného spotřebitele vychází z toho, že jde o „spotřebitele, který má dostatek informací a je v rozumné míře pozorný a opatrný, s ohledem na sociální, kulturní a jazykové faktory (viz. rozhodnutí Nejvyššího soud ze dne 26. 3. 2013 sp. zn. 23 Cdo 1757/2012). Od průměrného zákazníka je tedy třeba požadovat určitý stupeň pozornosti, a tím lze od něho očekávat, že náležitě přihlédne k podstatným rozdílům mezi značkami, označením výrobku apod. Lze tedy vycházet z celkového dojmu, kterým posuzované označení především vizuálně působí na průměrného zákazníka a nepostačuje pouze odvolávat se na shodné prvky označení; dále je zapotřebí též přihlížet ke všem relevantním okolnostem.

Podobně i Soudní dvůr EU vyslovil, že „pravděpodobnost záměny je třeba posuzovat globálně, s přihlédnutím ke všem faktorům relevantním pro okolnosti případu“, přičemž toto globální zhodnocení zejména vizuální či významové musí „vycházet z celkového dojmu, kterým známky působí a je nutné vzít v úvahu zejména jejich distinktivní a dominantní prvky (rozsudek SDEUC 251/95,bod 23).

V posuzovaném případě především ze skutkových zjištění soudu prvního stupně vyplývá, že obaly výrobků žalovaného mají podkladovou modrou barvu, dále v grafickém ztvárnění obsahují postavu kuchaře, kterou je Martin Zounar a kompozici zeleniny, což jsou prvky v zásadě shodné s ochrannou známkou i žalobce, které obsahují též podkladovou modrou bravu, hlavu neidentifikovaného kuchaře v oválu a kompozici zeleniny.

Výrobky obou účastníků jsou shodné, a to různá dochucovadla do pokrmů.

Žalovaný pak na obalu dále užívá slovní označení SUPERVEGET Zounarka, SUPERVEGET CLASSIC sypké dochucovadlo, popř. SUPERVEGET Zounarka základ pro polévku, žalobce pak užívání slovní označení PODRAVKA v oválu s hlavou kuchaře. Uvedené označení na obalech jsou dominantní. Slovní označení používaná žalovaným jsou zapsána jako ochranná známka.

Posuzování zaměnitelnosti označení je otázkou právní a nelze k tomuto zjištění použít např. znaleckého dokazování.

V daném případě je tedy nutné otázku zaměnitelnosti označení posuzovat s ohledem na uvedené okolnosti a z hlediska průměrného spotřebitele (zákazníka) a celkového dojmu, které označení v zákazníkovi zanechá.

Spotřebitel, který je v rozumné míře pozorný a opatrný nemůže přehlédnout, i přes shodné prvky na obalech (modrá podkladová barva, motiv kuchaře a kompozice zeleniny), dominantní slovní rozdílné označení PODRAVKA či SUPERVEGET Zounarka, SUPERVEGET CLASSIC, SUPERVEGET Zounarka základ pro polévku na posuzovaných obalech. I přes shodu uvedených prvků na obalech nelze proto dopět k závěru, že by průměrný spotřebitel mohl být uveden v omyl při výběru těchto výrobků.

Dovolací soud s ohledem na uvedené proto dospěl k závěru, že rozhodnutí odvolacího soudu je správné a dovolání není důvodné.

Nejvyšší soud proto podle ust. § 243b odst. 2 o. s. ř. rozhodl tak, že dovolání zamítl pro jeho nedůvodnost.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle ust. § 243b odst. 5 o. s. ř. v návaznosti na ust. § 224 odst. 1 a § 142 odst. 1 o. s. ř. a s ohledem na to, že žalovanému v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly tak, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu.

Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 30. května 2013

JUDr. Ing. Jan Hušek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru