Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

23 Cdo 873/2020Usnesení NS ze dne 27.03.2020

HeslaZpůsobilost být účastníkem řízení
Zánik obchodní společnosti
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:23.CDO.873.2020.1
Dotčené předpisy

§ 107 o. s. ř.

§ 185 o. z.

§ 118 o. z.

§ 19 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

23 Cdo 873/2020-225

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Bohumilem Dvořákem, Ph. D., ve věci žalobkyně KAP Neratovice, s. r. o., identifikační číslo osoby 47053801, se sídlem Neratovice - Byškovice, Větrná 141, okres Mělník, PSČ 27711, zastoupené JUDr. Vítem Svobodou, advokátem se sídlem v Praze 4, Púchovská 2782/12, proti žalované VSZP, a.s. v likvidaci, identifikační číslo osoby 45273375, se sídlem v Praze 4, Na Pankráci 1010/51, zaniklé dnem 19. 2. 2020 výmazem z obchodního rejstříku, o zaplacení částky 53 391,70 Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 21 Cm 332/1999, o dovolání žalobce proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 11. 9. 2013, č. j. 4 Cmo 179/2013-191, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Rozsudkem ze dne 19. 3. 2013, č. j. 21 Cm 332/1999-154, Městský soud v Praze jako soud prvního stupně zamítl žalobu na zaplacení částky 53 391,70 Kč (výrok I) a uložil žalobkyni povinnost zaplatit žalované na náhradě nákladů řízení částku 21 670 Kč (výrok II).

Napadeným rozsudkem Vrchní soud v Praze jako soud odvolací potvrdil rozsudek soudu prvního stupně (výrok I rozsudku odvolacího soudu) a uložil žalobkyni povinnost zaplatit žalované na náhradě nákladů odvolacího řízení částku 12 922,80 Kč (výrok II rozsudku odvolacího soudu).

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání.

Nejvyšší soud při zkoumání podmínek řízení a překážek postupu řízení (§ 103 a § 107 o. s. ř.) zjistil z výpisu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1493, že žalovaná byla ke dni 19. 2. 2020 vymazána z obchodního rejstříku bez právního nástupce poté, co byl konkurs na její majetek zrušen po splnění rozvrhového usnesení.

Podle § 118 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dále jen „o. z.“, má právnická osoba právní osobnost od svého vzniku do svého zániku.

Podle § 185 o. z. zaniká právnická osoba zapsaná do veřejného rejstříku dnem výmazu z veřejného rejstříku.

Podle § 19 o. s. ř. způsobilost být účastníkem řízení má ten, kdo má způsobilost mít práva a povinnosti; jinak jen ten, komu ji zákon přiznává.

Podle § 107 o. s. ř. jestliže účastník ztratí po zahájení řízení způsobilost být účastníkem řízení dříve, než řízení bylo pravomocně skončeno, posoudí soud podle povahy věci, zda v řízení může pokračovat (odstavec 1 věta první). Ztratí-li způsobilost být účastníkem řízení právnická osoba a umožňuje-li povaha věci pokračovat v řízení, jsou jejím procesním nástupcem, nestanoví-li zákon jinak, ti, kteří po zániku právnické osoby vstoupili do jejích práv a povinností, popřípadě ti, kteří po zániku právnické osoby převzali práva a povinnosti, o něž v řízení jde (odstavec 3). Neumožňuje-li povaha věci v řízení pokračovat, soud řízení zastaví (odstavec 5 věta první).

Protože žalovaná právnická osoba výmazem z obchodního rejstříku podle § 185 o. z. zanikla, pozbyla tím právní osobnost (§ 118 o. z.), a ztratila tak zároveň způsobilost být účastníkem řízení (§ 19 o. s. ř.), aniž by měla právního nástupce (§ 107 odst. 3 o. s. ř.). Za této situace Nejvyšší soud řízení o dovolání žalované podle ustanovení § 243b o. s. ř. a § 107 odst. 5 ve spojení s § 243f odst. 2 o. s. ř. zastavil.

Nákladový výrok není nutno odůvodňovat (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. 3. 2020

JUDr. Bohumil Dvořák, Ph.D.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru