Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

23 Cdo 768/2020Usnesení NS ze dne 21.05.2020

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:23.CDO.768.2020.1
Dotčené předpisy

§ 104 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

23 Cdo 768/2020-208

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Bohumila Dvořáka, Ph.D., LL.M., ve věci žalobkyně innogy Energie, s.r.o., se sídlem Limuzská 3135/12, Strašnice, 108 00 Praha 10, IČO 49903209, zastoupené Mgr. Kamilem Stypou, advokátem se sídlem Rubešova 162/8, 120 00 Praha 2, proti žalovanému M. K., nar. XY, bytem XY s adresou pro doručování XY o zaplacení 1 073,34 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Třebíči pod sp. zn. 21 EC 392/2012, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 30. 10. 2019, č. j. 37 Co 238/2019-200, takto:

I. Řízení o dovolání žalovaného se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Brně (dále jen „odvolací soud“) usnesením ze dne 30. 10. 2019, č. j. 37 Co 238/2019-200, výrokem I. potvrdil usnesení Okresního soudu v Třebíči (dále jen „soud prvního stupně“) ze dne 2. 8. 2019, č. j. 21 EC 392/2012-194, kterým bylo výrokem I. zastaveno dovolací řízení o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Brně, pobočka Jihlava, ze dne 16. 12. 2013, č. j. 54 Co 958/2013-80, a výrokem II. rozhodnuto, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení; výrokem II. rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Odvolací soud po přezkoumání napadeného rozhodnutí soudu prvního stupně dospěl k závěru, že napadené rozhodnutí o zastavení řízení o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Brně, pobočka Jihlava, ze dne 16. 12. 2013, č. j. 54 Co 958/2013-80, je věcně správné. Rozhodnutí odůvodnil odvolací soud tím, že z obsahu spisu vyplývá, že žalovaný nezaplatil soudní poplatek za podané dovolání a nebyl ani osvobozen od placení soudních poplatků v řízení o dovolání proti usnesení Krajského soudu v Brně, pobočka Jihlava, ze dne 16. 12. 2013, č. j. 54 Co 958/2013-80, resp. dřívější osvobození bylo žalovanému pravomocně odňato usnesením Okresního soudu v Třebíči ze dne 23. 11. 2016, č. j. 21 EC 392/2012-150 (ve spojení s potvrzujícím usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 25. 5. 2017, č. j. 37 Co 156/2017-163), kdy současně byl tímto cit. usnesením Okresního soudu v Třebíči ve spojení s cit. usnesením Krajského soudu v Brně pravomocně zamítnut návrh žalovaného na ustanovení zástupce pro zastupování v řízení o dovolání proti usnesení Krajského soudu v Brně, pobočka Jihlava, ze dne 16. 12. 2013, č. j. 54 Co 958/2013

-80. Usnesením Okresního soudu v Třebíči (č. j. 21 EC 392/2012-185) byl žalovaný proto vyzván k zaplacení soudního poplatku za dovolání ve výši 5 000 Kč, avšak v určené lhůtě žalovaný soudní poplatek za dovolání proti usnesení Krajského soudu v Brně, pobočka Jihlava, ze dne 16. 12. 2013, č. j. 54 Co 958/2013-80, nezaplatil.

Proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 30. 10. 2019, č. j. 37 Co 238/2019

-200, podal žalovaný dovolání, kdy současně požádal o osvobození od placení soudních poplatků za dovolání a požádal o ustanovení zástupce pro doplnění banketního dovolání.

Vzhledem k pravomocnému rozhodnutí nalézacího soudu o zamítnutí návrhu žalovaného na ustanovení zástupce pro zastupování v řízení o dovolání ve věci vedené u Okresního soudu v Třebíči pod sp. zn. 21 EC 392/2012, by se jevilo setrvání na požadavku další výzvy k odstranění nedostatku povinného zastoupení žalovaného, jakožto dovolatele, či prokázání právnického vzdělání, neefektivním a formalistickým (srov. usnesení Ústavního soudu ze dne 12. 9. 2013, sp. zn. I. ÚS 2539/13 – dostupné na https://nalus.usoud.cz).

Vzhledem k tomu, že dovolatel do dnešního dne nedostatek povinného zastoupení neodstranil, Nejvyšší soud České republiky podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o dovolání proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 30. 10. 2019, č. j. 37 Co 238/2019-200, zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se v souladu s § 243f odst. 3 větou druhou o. s. ř. neodůvodňuje.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. 5. 2020

JUDr. Kateřina Hornochová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru