Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

23 Cdo 637/2020Usnesení NS ze dne 15.04.2020

HeslaZastoupení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:23.CDO.637.2020.2
Dotčené předpisy

§ 104 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

23 Cdo 637/2020-293

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Bohumila Dvořáka, Ph.D. ve věci žalobce P. Ch., bytem XY, PSČ XY, IČO XY, proti žalovanému L. A., místem podnikání XY, PSČ XY, IČO XY, o zaplacení částky 7 883 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Mělníku pod sp. zn. 30 Ro 2216/2003, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 27. 4. 2006, č. j. 29 Co 517/2005-175, 29 Nc 29/2005-175, 29 Nc 30/2005-175, 29 Co 219/2006-175, takto:

Řízení o dovolání žalobce se zastavuje.

Stručné odůvodnění

Žalobce podaným dovoláním napadl usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 27. 4. 2006, č. j. 29 Co 517/2005-175, 29 Nc 29/2005-175, 29 Nc 30/2005-175, 29 Co 219/2006-175, kterým bylo rozhodnuto, že soudkyně Okresního soudu v Mělníku JUDr. Martina Štolbová není vyloučena z projednávání a rozhodnutí této věci vedené u Okresního soudu v Mělníku pod sp. zn. 30 Ro 2216/2003, a změněno usnesení Okresního soud v Mělníku ze dne 23. 6. 2005, č. j. 30 Ro 2216/2003-143, tak, že se řízení nezastavuje a žalobci se nevrací soudní poplatek ve výši 600 Kč z účtu Okresního soudu v Mělníku.

Jelikož při podání dovolání nebyl dovolatel zastoupen advokátem, ani nedoložil, že má odpovídající právnické vzdělání (§ 241 o. s. ř.), soud prvního stupně ho usnesením ze dne 18. 9. 2006, č. j. 30 Ro 2216/2003-204 doručeným dovolateli dne 17. 10. 2006, vyzval, aby nedostatek povinného zastoupení odstranil do 10 dnů od doručení usnesení. Usnesením Okresního soud v Mělníku ze dne 18. 10. 2006, č. j. 30 Ro 2216/2003-2005, byl zamítnut návrh žalobce na ustanovení mu advokáta pro dovolací řízení.

Nedostatek povinného zastoupení dovolatel do dnešního dne neodstranil; Nejvyšší soud proto podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o dovolání zastavil.

O nákladech řízení nebylo rozhodováno, neboť ve smyslu § 151 odst. 1 o. s. ř. nebylo přezkoumáváno konečné rozhodnutí ve věci samé.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. 4. 2020

JUDr. Kateřina Hornochová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru