Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

23 Cdo 625/2020Usnesení NS ze dne 30.06.2020

HeslaOprava rozhodnutí
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:23.CDO.625.2020.3
Dotčené předpisy

§ 164 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

23 Cdo 625/2020

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Bohumilem Dvořákem ve věci žalobkyně J. K., narozené XY, se sídlem XY, identifikační číslo osoby XY, právně zastoupené JUDr. Lucií Kadeřávkovou, advokátkou se sídlem v Benešově, Křižíkova 2062, proti žalované J&J JAKUBISKO FILM EUROPE, SE, se sídlem v Praze 4, Nad údolím 113/72, identifikační číslo osoby 24173711, zastoupené JUDr. Reginou Soukupovou, advokátkou se sídlem v Praze 1, Konviktská 297/12, o zaplacení částky 55 650 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 30 C 71/2019, o dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 12. 9. 2019, č. j. 17 Co 241/2019-51, opravným usnesením, takto:

V záhlaví usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 27. 5. 2020, č. j. 23 Cdo 625/2020-90, se opravuje označení žalobkyně „J. K.“ tak, že má být správně uvedeno „J. K.“.

Odůvodnění:

V záhlaví usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 27. 5. 2020, č. j. 23 Cdo 625/2020-90, kterým bylo odmítnuto dovolání žalované, byla v důsledku chyby v psaní žalobkyně nesprávně označena jako „J. K.“, ačkoliv správně měla být označena jako „J. K.“.

Podle § 164 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen „o. s. ř.“), předseda senátu opraví v rozsudku kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a v počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti. Týká-li se oprava výroku rozhodnutí nebo není-li možné provést opravu ve stejnopisech rozhodnutí, vydá o tom opravné usnesení, které doručí účastníkům; jde-li o opravu výroku rozhodnutí, může odložit vykonatelnost rozsudku na dobu, dokud opravné usnesení nenabude právní moci.

Za dané procesní situace proto nezbylo, než výše uvedenou zjevnou nesprávnost podle § 243b o. s. ř. a § 164 o. s. ř. opravit.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. 6. 2020

JUDr. Bohumil Dvořák

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru