Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

23 Cdo 5090/2017Usnesení NS ze dne 29.11.2017

HeslaZastavení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:23.CDO.5090.2017.1
Dotčené předpisy

§ 243c o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

23 Cdo 5090/2017-155

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Dese a soudců JUDr. Kateřiny Hornochové a JUDr. Ing. Pavla Horáka, Ph.D., ve věci žalobce JUDr. Václava Mlnáříka, Ph.D., se sídlem v Praze 1, Politických vězňů 19, PSČ 110 00, IČO 71458972, insolvenčního správce dlužníka Barko Invest a.s., se sídlem v Zásmukách, Komenského náměstí 54, PSČ 281 44, IČO 26701294, proti žalované GEOSAN STAVEBNÍ a.s., se sídlem v Praze 7 - Holešovicích, U Průhonu 1516/32, PSČ 170 00, IČO 25671464, zastoupené Mgr. Danielem Thelenem, advokátem, se sídlem v Praze 7, U Průhonu 1516/32, PSČ 170 00, o nahrazení projevu vůle, vedené u Okresního soudu v Kolíně pod sp. zn. 15 C 243/2015, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 12. října 2016, č. j. 21 Co 271/2016-99, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Podáním ze dne 10. ledna 2017podal dlužník dovolání, kterým napadl shora označený rozsudek Krajského soudu v Praze.

Krajský soud v Praze usnesením ze dne 21. října 2016, č. j. KSPH 65 INS 25308/2015-A-34, zjistil úpadek dlužníka Barko Invest a.s., se sídlem v Zásmukách, Komenského nám. 54, PSČ 281 44, IČO 26701294 (výrok pod bodem I), prohlásil na majetek dlužníka konkurs (výrok pod bodem II) a ustanovil insolvenčním správcem JUDr. Václava Mlnáříka, Ph.D., se sídlem v Praze 1, Politických vězňů 1597/19, PSČ 110 00, provozovna v Buštěhradě, Šeříková 765, PSČ 273 43, IČO 71458972 (výrok pod bodem III).

Podáním ze dne 16. ledna 2017 navrhl JUDr. Václav Mlnářík, Ph.D., podle § 264 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, pokračování v řízení. Jeho návrh došel soudu téhož dne. Podle uvedeného ustanovení se tímto dnem stal insolvenční správce účastníkem řízení místo dlužníka.

Podáním ze dne 24. října 2017 vzal žalobce dovolání zpět.

Podle § 243c odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen „o. s. ř.“) vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) proto dovolací řízení zastavil.

Výrok o náhradě nákladů řízení se podle ustanovení § 243f odst. 3 věty druhé o. s. ř. neodůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 29. listopadu 2017

JUDr. Zdeněk Des

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru