Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

23 Cdo 4245/2017Usnesení NS ze dne 16.11.2017

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:23.CDO.4245.2017.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

23 Cdo 4245/2017-94

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Ing. Pavla Horáka, Ph.D., ve věci žalobkyně NÁSTROJE CZ, s.r.o., se sídlem Kyjov, Riegrova 399/2, PSČ 697 01, identifikační číslo osoby 27674207, zastoupené Mgr. Marcelou Zlámalovou, advokátkou se sídlem Hodonín, Vrchlického 7, proti žalované Zepo Jihlava spol. s r.o. se sídlem Jihlava, Na Hranici 4931/10, PSČ 586 01, identifikační číslo osoby 25923137, zastoupené JUDr. Ivou Kuckirovou, advokátkou se sídlem Brno, Starobrněnská 690/20, o zrušení rozhodčího nálezu, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 116 C 200/2015, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 30. 3. 2017, č. j. 27 Co 183/2016-65, takto:

I. Řízení o dovolání žalovaného se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Městský soud v Brně rozsudkem ze dne 26. 1. 2016, č. j. 116/200/2015-40, výrokem I. zamítl žalobu, kterou se žalobkyně domáhala zrušení rozhodčího nálezu vydaného rozhodcem Mgr. Terezou Vašíčkovou v Brně, sp. zn. 15/07/002 ze dne 24. 7. 2014, a výrokem II. rozhodl o náhradě nákladů řízení.

Krajský soud v Brně rozsudkem ze dne 30. 3. 2017, č. j. 27 Co 183/2016-65, výrokem I změnil rozsudek soudu prvního stupně ve výroku I. tak, že rozhodčí nález se zrušuje a výroky II. a III. rozhodl o náhradě nákladů řízení.

Uvedený rozsudek Krajského soudu v Brně napadla žalovaná dovoláním, které vzala zpět podáním ze dne 1. 11. 2017, doručeným Nejvyššímu soudu České republiky (dále jen „Nejvyšší soud“) dne 1. 11. 2017. Žalovaný v uvedeném podání sdělil, že bere zpět své dovolání na základě účastníky uzavřeného smíru – usnesení Okresního soudu v Jihlavě ze dne 1. 11. 2017, č. j. 12 C 76/2017 - 53.

Z důvodu zpětvzetí dovolání žalovaným Nejvyšší soud dovolací řízení v záhlaví označené věci podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé o. s. ř. zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně 16. listopadu 2017

JUDr. Kateřina Hornochová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru