Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

23 Cdo 4143/2016Usnesení NS ze dne 16.02.2017

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:23.CDO.4143.2016.1
Dotčené předpisy

§ 237 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

23 Cdo 4143/2016

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Ing. Pavla Horáka, Ph.D., ve věci žalobce J. C., zastoupeného JUDr. Adamem Batunou, advokátem, se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 846/1, proti žalované Credit Suisse First Boston (Praha) a.s. v likvidaci, se sídlem Praha 1, V celnici 1031/4, identifikační číslo osoby 45281335, zastoupené Mgr. Luďkem Vránou, advokátem se sídlem Praha 1, Jánský vršek 323/13, o zaplacení 6 500 000 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 32 Cm 14/2003, o dovolání žalobce proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 30. 10. 2015, č. j. 3 Cmo 163/2015-672, takto:

Dovolání se odmítá.

Stručné odůvodnění

(§ 243f odst. 3 občanského soudního řádu – dále jen o. s. ř.):

Vrchní soud v Praze (dále jen „odvolací soud“) usnesením ze dne 30. 10. 2015, č. j. 3 Cmo 163/2015-672, potvrdil usnesení Městského soudu v Praze (dále jen „soud prvního stupně“) ze dne 4. 5. 2015, č. j. 32 Cm 14/2003-658, kterým bylo zastaveno dovolací řízení o dovolání žalobce proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 31. 5. 2012, č. j. 11 Cmo 102/2012-448, jímž nebylo připuštěno, aby do řízení na místo žalobce vstoupila společnost ZANDER INC.

Odvolací soud dospěl k závěru, že soud prvního stupně postupoval správně, jestliže řízení o dovolání žalobce proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 31. 5. 2012, č. j. 11 Cmo 102/2012-448 zastavil, když žalobce po výzvě k zaplacení soudního poplatku za dovolání ve výši 2 000 Kč soudní poplatek nezaplatil, a to ani poté, co žalobci nebylo pravomocným usnesením soudu prvního stupně ve spojením s usnesením odvolacího a dovolacího soudu (usnesení soudu prvního stupně ze dne 13. 3. 2013, č. j. 32 Cm 14/2003-535, usnesení odvolacího soudu ze dne 28. 5. 2013, č. j. 3 Cmo 163/2013-587, usnesení Nejvyššího soudu České republiky, jako dovolacího soudu, ze dne 2. 6. 2014, č. j. 23 Cdo 2984/2013-606) přiznáno osvobození od soudního poplatku a kdy bylo pravomocným usnesením soudu prvního stupně ve spojení s usnesením odvolacího soudu (usnesení soudu prvního stupně ze dne 15. 9. 2014, č. j. 32 Cm 14/2003-640, usnesení odvolacího soudu ze dne 30. 1. 2015, č. j. 3 Cmo 388/2014-653) zastaveno řízení o opětovné žádosti žalobce o osvobození od soudních poplatků, bylo-li již o shodném návrhu žalobce pravomocně rozhodnuto.

Žalobce proti rozhodnutí odvolacího soudu podal dovolání, které považuje za přípustné podle § 237 o. s. ř., neboť má za to, že napadené usnesení závisí na vyřešení otázky procesního práva, která nebyla Nejvyšším soudem České republiky (dále jen Nejvyšší soud) dosud vyřešena, a to otázky, zda lze uvažovat o osvobození od úhrady soudního poplatku i v případě, kdy se žadatel nachází v takové finanční situaci, kdy není sice zcela nemajetný, avšak jeho momentální majetkové poměry jsou natolik závažné, že mu nedovolují soudní poplatek zaplatit ani z prostředků poskytnutých od třetích osob a znemožňují mu tak uplatňování jeho práv u soudu. Dovolatel má za to, že zákonná kritéria pro osvobození od soudního poplatku byla u něj splněna a že soudy pochybily při aplikaci § 138 o. s. ř. Navrhl proto zrušení napadeného usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 30. 10. 2015, č. j. 3 Cmo 163/2015-672, a současně i usnesení Městského soudu v Praze ze dne 4. 5. 2015, č. j. 32 Cm 14/2003-658.

Nejvyšší soud po zjištění, že dovolání bylo podáno včas osobou oprávněnou, tedy účastníkem řízení (§ 240 odst. 1 o. s. ř.), který je řádně zastoupen advokátem (§ 241 odst. 1 a 4 o. s. ř.), dospěl k závěru, že dovolání žalobce podané proti napadenému usnesení odvolacího soudu není podle § 237 o. s. ř. přípustné, neboť rozhodnutí odvolacího soudu není založeno na řešení dovolatelem předestřené právní otázky splnění předpokladů pro osvobození od soudního poplatku, resp. právní otázky, zda lze uvažovat o osvobození od úhrady soudního poplatku i v případě, kdy žadatel se nachází v takové finanční situaci, že není sice zcela nemajetný, avšak jeho momentální majetkové poměry jsou natolik závažné, že mu nedovolují soudní poplatek zaplatit ani z prostředků poskytnutých od třetích osob a znemožňují mu tak uplatňování jeho práv u soudu. V usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 30. 10. 2015, č. j. 3 Cmo 163/2015-672, nebyla posuzována otázka naplnění předpokladů pro osvobození od soudního poplatku podle § 138 o. s. ř. Ta byla řešena předešlými usneseními soudu, která jsou pravomocná, naposledy usnesením odvolacího soudu ze dne 30. 1. 2015, č. j. 3 Cmo 388/2014-653, které ani nebylo napadeno dovoláním. V dovoláním napadeném usnesení odvolací soud řešil otázku, zda soud prvního stupně správně zastavil řízení pro nezaplacení soudního poplatku poté, co žalobci nebylo přiznáno osvobození od soudního poplatku pravomocným rozhodnutím, a kdy žalobce ani v dodatečně poskytnuté lhůtě soudní poplatek nezaplatil.

Nejvyšší soud se k nutnosti vymezení relevantní právní otázky, jakožto obsahové náležitosti dovolání, již několikrát vyjádřil ve své rozhodovací praxi (srov. např. v usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 8. 2013, sp. zn. 30 Cdo 1853/2013 - veřejnosti dostupné na www.nsoud.cz), kdy dovodil, že pokud dovolatel v dovolání neuvede otázku, která je podstatná pro rozhodnutí soudu v posuzované věci, je dovolání nepřípustné. Požadavek, aby dovolatel v dovolání uvedl, v čem spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání, je podle § 241a odst. 2 o. s. ř. obligatorní náležitostí dovolání (srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 25. 9. 2013, sp. zn. 29 Cdo 2394/2013, publikovaném ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 4/2014).

Není-li dovolání žalobce podle § 237 o. s. ř. přípustné, Nejvyšší soud jej podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl.

O nákladech řízení nebylo rozhodováno, neboť ve smyslu § 151 odst. 1 o. s. ř. nebylo přezkoumáváno konečné rozhodnutí ve věci samé.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 16. února 2017

JUDr. Kateřina Hornochová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru