Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

23 Cdo 4135/2015Usnesení NS ze dne 12.11.2015

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2015:23.CDO.4135.2015.1
Dotčené předpisy

§ 104 odst. 1 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013

o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

23 Cdo 4135/2015

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a Mgr. Miroslava Hromady, Ph.D., ve věci žalobkyně SMARTEX, s.r.o., se sídlem v Praze 4, Na Výspě 6/251, PSČ 147 00, IČ 25754602, zastoupené JUDr. Vlastou Skálovou, advokátkou se sídlem v Praze 5, Plzeňská 247/59, PSČ 150 00, proti žalované Intersecur, s.r.o., se sídlem v Brně, Lazaretní 7, PSČ 615 00, IČ 26917831, zastoupené JUDr. Ing. Jiřím Němcem, advokátem se sídlem v Brně, Štefánikova 114/45, PSČ 602 00, o zaplacení částky 9.085,- Kč s přísl., vedené u Městského soudu v Brně, pod sp. zn. 44 C 102/2013, o dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Brně, ze dne 18. února 2015, č. j. 44 C 102/2013 – 66, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění

(§ 243f odst. 3 občanského soudního řádu – dále jen „o. s. ř.)

Městský soud v Brně rozsudkem ze dne 18. února 2015, č. j. 44 C 102/2013 – 66, uložil žalované zaplatit žalobkyni do tří dnů od právní moci rozsudku částku 9 085,- Kč se zákonným úrokem z prodlení a stanovil, že žalovaná je dále povinna zaplatit k rukám advokáta žalobkyně náhradu nákladů řízení ve výši 15 416,- Kč.

Proti uvedenému rozsudku podala žalovaná dovolání, ve kterém namítá, že řízení před soudem prvního stupně bylo zatíženo takovou procesní vadou, která měla za následek nesprávné rozhodnutí ve věci. Dovolatelka uvádí, že došlo k porušení o. s. ř., neboť místo přípravného jednání dle § 114c o. s. ř., na které byl žalovaná po výzvě soudu připravena, provedl soud jednání podle § 115 o. s. ř.. Z tohoto důvodu dovolatelka navrhuje, aby dovolací soud rozsudek Městského soudu v Brně zrušil v celém rozsahu a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu projednání.

Žalobkyně ve vyjádření k dovolání navrhla, aby dovolací soud dovolání odmítl pro nepřípustnost podle § 243c o. s. ř., z důvodu, že v dovoláním napadeným výrokem bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50 000,- Kč.

Dovolání je mimořádným opravným prostředkem, kterým lze podle § 236 odst. 1 o. s. ř. napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Dovoláním tedy nelze úspěšně napadnout rozhodnutí soudu prvního stupně. To lze napadnout, pokud to zákon nevylučuje (§ 201 o. s. ř.), odvoláním. Občanský soudní řád proto ani neupravuje funkční příslušnost soudu pro projednání „dovolání“ směřujícímu proti rozhodnutí soudu prvního stupně. Funkční nepříslušnost Nejvyššího soudu České republiky pro projednání takového „dovolání“ je neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení. Z ustanovení § 104 odst. 1 o. s. ř. pak vyplývá, že jde-li o takový nedostatek podmínky řízení, který nelze odstranit, soud řízení zastaví.

Jelikož tedy v tomto případě bylo podáno dovolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně, Nejvyšší soud na základě výše uvedených skutečností řízení o dovolání zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se v souladu s § 243f odst. 3 o. s. ř. nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 12. listopadu 2015

JUDr. Kateřina Horno ch o v á

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru