Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

23 Cdo 4058/2019Usnesení NS ze dne 28.01.2020

HeslaZastavení řízení
Poplatky soudní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:23.CDO.4058.2019.1
Dotčené předpisy

§ 9 odst. 2 předpisu č. 549/1991 Sb.


přidejte vlastní popisek

23 Cdo 4058/2019-190

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Dese a soudců JUDr. Pavla Horáka, Ph.D., a JUDr. Kateřiny Hornochové ve věci žalobce M. B., se sídlem XY, IČO XY, zastoupeného Mgr. Evou Průchovou, advokátkou se sídlem v Praze 7, U studánky 250/3, PSČ 170 00, proti žalované Generali Česká pojišťovna a.s., se sídlem v Praze 1, Nové Město, Spálená 75/16, PSČ 110 00, IČO 45272956, o zaplacení částky 129 628 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 64 C 102/2017, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 16. 4. 2019, č. j. 15 Co 79/2019-109, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Obvodní soud pro Prahu 1 rozsudkem ze dne 24. 9. 2018, č. j. 64 C 102/2017-74, zamítl žalobu, aby žalovaná zaplatila žalobci částku 129 628 Kč s příslušenstvím (výrok pod bodem I), a rozhodl o náhradě nákladů řízení mezi účastníky (výrok pod bodem II).

Městský soud v Praze k odvolání žalobce v záhlaví označeným rozsudkem potvrdil rozsudek soudu prvního stupně a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení mezi účastníky.

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalobce dovolání. Podáním dovolání mu vznikla povinnost zaplatit soudní poplatek za dovolání [srov. § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění účinném od 30. 9. 2017 – viz čl. VI zákona č. 296/2017 Sb.], který činí podle položky 23 bodu 1 písm. d) sazebníku poplatků, který je přílohou zákona o soudních poplatcích, 14 000 Kč. Tento poplatek je splatný vznikem poplatkové povinnosti (§ 7 odst. 1 věta první zákona o soudních poplatcích).

Nejvyšší soud usnesením ze dne 12. 12. 2019, č. j. 23 Cdo 4058/2019-132, doručeným do datové schránky zástupkyně žalobce dne 16. 12. 2019, vyzval žalobce, aby ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto usnesení zaplatil soudní poplatek za dovolání ve výši 14 000 Kč s tím, že nebude-li soudní poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, bude dovolací řízení zastaveno.

Žalobce Nejvyššímu soudu ve lhůtě stanovené pro zaplacení soudního poplatku sdělil, že své dovolání vzal podáním ze dne 11. 10. 2019 adresovaným Obvodnímu soudu pro Prahu 1 zpět a navrhuje zastavení dovolacího řízení, soudní poplatek za dovolání však ve stanovené lhůtě (ani později) nezaplatil.

Vzhledem k tomu, že poplatková povinnost má přednost před podaným zpětvzetím (k tomu srov. například právní závěry v usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14. 6. 2017, sp. zn. 25 Cdo 2185/2017, jež je veřejnosti k dispozici na webových stránkách Nejvyššího soudu) a dovolatel nezaplatil soudní poplatek za dovolání, dovolací soud řízení o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 16. 4. 2019, č. j. 15 Co 79/2019-109, podle ustanovení § 9 odst. 2 zákona o soudních poplatcích zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (srov. ustanovení § 243f odst. 3 větu druhou zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád).

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. 1. 2020

JUDr. Zdeněk Des

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru