Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

23 Cdo 3975/2018Usnesení NS ze dne 13.11.2018

HeslaZastavení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2018:23.CDO.3975.2018.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

23 Cdo 3975/2018-76

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Ing. Pavla Horáka, Ph.D. ve věci žalobkyně Pechmannova Partners s.r.o. (dříve BDO Finkonsult s.r.o.) se sídlem Plzeň, Prešovská 194/15, PSČ 30100, IČ 40527034, zastoupené Mgr. Pavlem Vincíkem, advokátem se sídlem Praha 1, Ovocný trh 1096/8, PSČ 110 00, proti žalované BDO Audit s. r. o., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1980/5, PSČ 140 00, IČ 45314381, zastoupené JUDr. Tomášem Prokopcem, advokátem se sídlem Praha 2, Karlovo nám. 19, PSČ 120 00, o uložení povinnosti uzavřít smlouvu, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 19 Cm 47/2011, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 8. 4. 2013, č. j. 3 Cmo 357/2012-256, takto:

I. Řízení o dovolání žalobkyně se zastavuje.

II. Žalobkyně je povinna zaplatit žalované na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 2 178 Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám jejího zástupce JUDr. Tomáše Prokopce, advokáta se sídlem Praha 2, Karlovo nám. 19, PSČ 120 00.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze (dále jen „soud prvního stupně“) rozsudkem ze dne 9. 7. 2012, č. j. 19 Cm 47/2011-213, výrokem I. zamítl žalobu na uložení povinnosti žalované zdržet se nekalosoutěžního jednání vůči žalované, spočívající v bezdůvodném odepírání uzavření sublicenční smlouvy ve znění níže uvedeném, výrokem II. zamítl žalobu na nahrazení projevu vůle žalované přijmout návrh žalobkyně na uzavření sublicenční smlouvy ve znění uvedeném na čl. 121 až 150 spisu a výrokem III. uložil žalobkyni uhradit žalované náhradu nákladů řízení ve výši 12 240 Kč k rukám zástupce žalované, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

O odvolání žalobkyně rozhodl Vrchní soud v Praze (dále jen „odvolací soud“) rozsudkem ze dne 8. 4. 2013, č. j. 3 Cmo 357/2012-256, jímž rozsudek soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Rozsudek odvolacího soudu napadla žalobkyně včas podaným dovoláním, k němuž se žalovaná vyjádřila.

Podáním ze dne 13. 9. 2017, doručeným soudu, a opětovně po rekonstrukci spisu doručeným dne 29. 6. 2018 soudu prvního stupně, vzala žalobkyně dovolání zpět. Žalovaná podáním ze dne 13. 8. 2018, téhož dne doručeným soudu prvního stupně potvrdila, že mezi účastníky došlo k mimosoudnímu řešení sporu, jehož součástí byl i závazek žalobkyně vzít zpět podané dovolání, a že žalovaná výslovně souhlasí se zpětvzetím dovolání ze dne 13. 9. 2017.

Nejvyšší soud České republiky, jako soud dovolací (§ 10a občanského řádu – dále jen „o. s. ř.), po účinném zpětvzetí dovolání dovolací řízení podle § 243c odst. 3, věty druhé o. s. ř. zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 13. 11. 2018

JUDr. Kateřina Hornochová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru