Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

23 Cdo 3488/2012Usnesení NS ze dne 26.09.2013

HeslaZastavení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:23.CDO.3488.2012.1
Dotčené předpisy

§ 243b odst. 5 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

23 Cdo 3488/2012

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Horáka, Ph.D. a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Kateřiny Hornochové ve věci žalobkyně V. H., zastoupené JUDr. Radomilem Ondruchem, advokátem, se sídlem v Praze 2, Vinohrady, Šafaříkova 371/22, proti žalované Sodexo Pass Česká republika a.s., se sídlem v Praze 5 - Smíchov, Radlická 2, PSČ 150 00, identifikační číslo osoby 61860476, zastoupené JUDr. Pavlem Randlem, LL.M., advokátem, se sídlem v Praze 4, Hvězdova 1716/2b, na ochranu proti neoprávněnému užívání ochranné známky, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 15 Cm 300/2001, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 5. června 2012, č. j. 3 Cmo 78/2012-544, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 29. března 2011, č. j. 15 Cm 300/2001-412, zamítl žalobu o zaplacení částky 15,000.000,- Kč (bod I. výroku) a rozhodl o náhradě nákladů řízení mezi účastníky a vůči státu (bod II. a III. výroku).

K odvolání žalobkyně odvolací soud rozsudkem v záhlaví uvedeným rozsudek soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání, které následně podáním ze dne 25. září 2013 vzala zpět v celém rozsahu s tím, že se účastníci dohodli na mimosoudním smírném vyřešení věci.

Nejvyšší soud České republiky po účinném zpětvzetí dovolání dovolací řízení zastavil podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. prosince 2012 (srov. čl. II. bod 7 zákona č. 404/2012 Sb.) - dále „o. s. ř.“.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) o. s. ř. se zohledněním toho, že se obě strany výslovně vzdaly práva na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. září 2013

JUDr. Pavel Horák, Ph.D.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru