Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

23 Cdo 3433/2013Usnesení NS ze dne 28.11.2013

HeslaZastavení řízení
Zastoupení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:23.CDO.3433.2013.1
Dotčené předpisy

§ 241 o. s. ř.

Podána ústavní stížnost

II. ÚS 377/14
soudce zpravodaj JUDr. Jiří Zemánek


přidejte vlastní popisek

23 Cdo 3433/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Horáka, Ph.D. a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Kateřiny Hornochové ve věci žalobce M. K., proti žalovaným 1) Mgr. I. B., zastoupenému JUDr. Václavem Koreckým, advokátem, se sídlem v Plzni, Bedřicha Smetany 2) JUDr. P. S., 3) Ing. V. K., CSc., zastoupenému JUDr. Zdeňkem Kramperou, advokátem, se sídlem v Praze 5, Kořenského 15, 4) Ing. P. K., zastoupenému JUDr. Pavlem Polákem, advokátem, se sídlem Liběšicích, č. p. 89, 5) ČESKÁ INVESTORSKÁ SPOLEČNOST a.s. „v likvidaci“, se sídlem v Praze 6, Podbabská 1112/13, PSČ 160 00, identifikační číslo osoby 40230406, zastoupené JUDr. Vítem Vohánkou, advokátem, se sídlem v Praze 4, Na Zámecké 457/5, o zaplacení 2,348.783,- Kč s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 33 Cm 597/99, o dovolání žalobce proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 12. ledna 2009, č. j. 3 Cmo 62/2008-369, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Proti rozsudku odvolacího soudu v záhlaví uvedenému podal žalobce dovolání sepsané obecným zmocněncem.

Nejvyšší soud jako soud dovolací vzhledem k ustanovení článku II bodu 12. zákona č. 7/2009 Sb. o dovolání rozhodoval podle občanského soudního řádu ve znění účinném do 30. června 2009 (dále jen „o. s. ř.“), a po zjištění, že dovolání bylo podáno oprávněnou osobou (účastníkem řízení) ve lhůtě uvedené v ustanovení § 240 odst. 1 o. s. ř., dospěl k závěru, že v dané věci brání rozhodnutí o dovolání nedostatek podmínky dovolacího řízení.

Podle § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Podle § 241 odst. 2 o. s. ř. odstavec 1 neplatí, a) je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání, b) je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a, anebo v § 21b, která má právnické vzdělání. Podle odst. 4 dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.

Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, zákon stanoví požadavek, aby účastník řízení, který podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc. Ustanovení § 241 o. s. ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejího splnění nelze o dovolání rozhodnout.

V posuzované věci žalobce podal dovolání ze dne 24. března 2009 (došlé soudu prvního stupně dne 30. března 2009). Žalobce byl usnesením soudu prvního stupně ze dne 19. října 2012, č. j. 33 Cm 597/99-668, vyzván, aby si pro podání dovolání zvolil zástupce z řad advokátů, jehož prostřednictvím podá řádné dovolání; byl zároveň poučen, že nebude-li ve lhůtě 20 dnů ode dne doručení tohoto usnesení výzvě vyhověno, dovolací soud řízení zastaví. Žalobce na tuto výzvu nereagoval, a tedy nedostatek povinného zastoupení do současné doby neodstranil.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. zastavil, aniž se mohl zabývat otázkou dalších náležitostí podaného dovolání.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. listopadu 2013

JUDr. Pavel Horák, Ph.D.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru