Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

23 Cdo 3298/2017Usnesení NS ze dne 20.09.2017

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:23.CDO.3298.2017.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

23 Cdo 3298/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Ing. Pavla Horáka, Ph.D., ve věci žalobce M. H., proti žalované České dráhy, a.s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15, identifikační číslo osoby 70994226, o zaplacení částky 178 182 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 25 C 34/2014, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 2. 5. 2016, č. j. 22 Co 402/2015-61, takto:

I. Řízení o dovolání žalobce se zastavuje.

II. Žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze (dále jen odvolací soud) usnesením ze dne 2. 5. 2016, č. j. 22 Co 402/2015-61, výrokem I. potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1 (dále jen soud prvního stupně) ze dne 17. 8. 2015, č. j. 25 C 34/2014-45, jímž byla žaloba odmítnuta a rozhodnuto, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení; výrokem II. rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Uvedené usnesení odvolacího soudu napadl žalobce včas podaným dovoláním.

Po podání dovolání a zaplacení soudního poplatku za dovolání ve výši 2 000 Kč vzal žalobce přípisem ze dne 28. 6. 2017, doručeným soudu prvního stupně dne 30. 6. 2017, své dovolání zpět z důvodu, že pro zdravotní a finanční stav nebude v soudním řízení pokračovat.

Nejvyšší soud České republiky (dále jen „Nejvyšší soud“), jako soud dovolací, z důvodu zpětvzetí dovolání žalobcem dovolací řízení podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé o. s. ř. zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 20. září 2017

JUDr. Kateřina Hornochová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru