Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

23 Cdo 3211/2013Usnesení NS ze dne 24.10.2013

HeslaZastavení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:23.CDO.3211.2013.1
Dotčené předpisy

§ 104 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

23 Cdo 3211/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Dese a soudců JUDr. Kateřiny Hornochové a JUDr. Ing. Pavla Horáka, Ph.D. ve věci žalobkyně Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem v Praze 1, Templová 747, PSČ 110 01, IČO 47116617, zastoupené JUDr. Zdeňkem Veselým, advokátem, se sídlem v Praze 1, Panská 6, PSČ 110 00, proti žalovanému M. K., o zaplacení částky 389 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Třebíči pod sp. zn. 13 C 455/2010, o dovolání žalovaného proti usnesení Okresního soudu v Třebíči ze dne 19. října 2012, č. j. 13 C 455/2010-89, takto:

Řízení o dovolání žalovaného proti usnesení Okresního soudu v Třebíči ze dne 19. října 2012, č. j. 13 C 455/2010-89, se zastavuje.

Odůvodnění:

Okresní soud v Třebíči usnesením ze dne 19. října 2012, č. j. 13 C 455/2010-89, zprostil JUDr. Jindřicha Zedníčka, advokáta, se sídlem v Třebíči, Žerotínovo náměstí 20/16, povinnosti zastupovat žalovaného v řízení vedeném u Okresního soudu v Třebíči pod sp. zn. 13 C 455/2010.

Uvedené usnesení Okresního soudu v Třebíči napadl žalovaný dovoláním ze dne 6. února 2013, přičemž navrhl, aby Nejvyšší soud České republiky napadené usnesení podle § 243b odst. 3 o. s. ř. zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení.

Podle § 201 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“), účastník může napadnout rozhodnutí okresního soudu nebo rozhodnutí krajského soudu vydané v řízení v prvním stupni odvoláním, pokud to zákon nevylučuje. Krajské soudy rozhodují o odvoláních proti rozhodnutím okresních soudů; o odvoláních proti rozhodnutím krajských soudů jako soudů prvního stupně rozhoduje vrchní soud (§ 10 o. s. ř.).

Nejvyšší soud České republiky (dále jen „Nejvyšší soud“) rozhoduje v občanském soudním řízení o mimořádném opravném prostředku - dovolání - proti pravomocnému rozhodnutí odvolacího soudu (srov. § 10a, § 236 odst. 1 o. s. ř.).

Funkční příslušnost soudu pro projednání dovolání proti rozhodnutí okresního soudu občanský soudní řád neupravuje; nedostatek funkční příslušnosti je přitom neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení, jehož důsledkem je vždy zastavení řízení (srov. § 104 odst. 1 věta první o. s. ř.).

Protože zde není - jak výše uvedeno - soudu, který by byl funkčně příslušný k rozhodnutí o dovolání žalovaného proti usnesení Okresního soudu v Třebíči ze dne 19. října 2012, č. j. 13 C 455/2010-89, Nejvyšší soud řízení o tomto podání žalovaného podle § 104 odst. 1 věty první o. s. ř. zastavil.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 24. října 2013

JUDr. Zdeněk Des

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru