Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

23 Cdo 3181/2010Usnesení NS ze dne 24.01.2013

HeslaZastavení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:23.CDO.3181.2010.1
Dotčené předpisy

§ 111 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

23 Cdo 3181/2010

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Dese a soudců JUDr. Kateřiny Hornochové a JUDr. Ing. Jana Huška ve věci žalobce Ing. Z. Ch., zastoupeného JUDr. Petrem Bokotejem, advokátem, se sídlem v Praze – Žižkově, Táboritská 23, proti žalované KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., se sídlem v Hostinném, Nádražní 266, PSČ 543 71, IČO 45534284, zastoupené JUDr. Michalem Pospíšilem, advokátem, se sídlem v Praze 2, Korunní 4, o ochranu práv z průmyslových vzorů, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 33 Cm 145/2006, o dovolání žalobce proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 2. prosince 2009, č. j. 3 Cmo 21/2009-231, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové rozsudkem ze dne 25. září 2008,

č. j. 33 Cm 145/2006-190, zamítl žalobu o uložení povinnosti žalované zdržet se výroby a distribuce obálek specifikovaných ve výroku tohoto rozsudku (výrok pod bodem I) a rozhodl o náhradě nákladů řízení (výrok pod bodem II).

K odvolání žalobce Vrchní soud v Praze rozsudkem ze dne 2. prosince 2009, č. j. 3 Cmo 21/2009-231, potvrdil rozsudek soudu prvního stupně ve výroku pod bodem I, změnil výrok o náhradě nákladů řízení a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Rozsudek odvolacího soudu napadl žalobce dovoláním.

V průběhu dovolacího řízení žalobce podáním ze dne 22. dubna 2011 navrhl, aby dovolací soud řízení přerušil ve smyslu ustanovení § 110 o. s. ř. K návrhu na přerušení řízení se podáním ze dne 2. května 2011 připojila žalovaná.

Jestliže to účastníci shodně navrhnou, soud řízení přeruší, jestliže se to nepříčí účelu řízení (§ 110 odst. 1 o. s. ř. ve spojení s § 245 o. s. ř.).

Účelem přerušení řízení podle zmíněného ustanovení je poskytnout účastníkům řízení možnost k mimosoudnímu vyřešení sporu.

Vzhledem k tomu, že účastníci shodně požádali o přerušení řízení, dovolací soud rozhodl usnesením ze dne 8. prosince 2011, č. j. 23 Cdo 3781/2010-311, o přerušení dovolacího řízení. Současně účastníky poučil o tom, že v řízení může být pokračováno na návrh podaný po uplynutí tří měsíců; v případě, že jsou pro to závažné důvody, i na návrh podaný před uplynutím této lhůty. Nebude-li návrh na pokračování v řízení podán do jednoho roku, soud dovolací řízení zastaví (§ 111 odst. 3 o. s. ř. ve spojení s § 245 o. s. ř.).

Uvedené usnesení o přerušení řízení nabylo právní moci dne 14. prosince 2011 a účastníci řízení nenavrhli, aby Nejvyšší soud České republiky v dovolacím řízení pokračoval.

Vzhledem k tomu, že v dovolacím řízení nebylo možno za této situace pokračovat, Nejvyšší soud České republiky podle § 111 odst. 3 o. s. ř. ve spojení s § 245 o. s. ř. dovolací řízení zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) o. s. ř.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně 24. ledna 2013

JUDr. Zdeněk Des

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru