Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

23 Cdo 2799/2020Usnesení NS ze dne 25.02.2021

HeslaZastavení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2021:23.CDO.2799.2020.0
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

23 Cdo 2799/2020-588

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Bohumilem Dvořákem, Ph.D., ve věci žalobkyň a) Deloitte Legal s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem v Praze 2, Italská 2581/67, identifikační číslo osoby 29055130, a b) PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o., se sídlem v Praze 4, Hvězdova 1734/2c, identifikační číslo osoby 61063029, obou zastoupených JUDr. Vladimírem Ambruzem, advokátem se sídlem v Praze 2, Italská 2581/67, proti žalované HPS Managementberatungs, GmbH, se sídlem ve Vídni, Reisnerstrasse 40, Rakouská republika, registrační číslo FN 273221x, zastoupené JUDr. Vladislavem Bílkem, advokátem se sídlem v Klatovech, Čs. legií 143/I, o zaplacení 37 718,08 EUR s příslušenstvím a 136 400 EUR s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 6 Cm 2388/2008, o dovolání žalované proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 3. 6. 2020, č. j. 6 Cmo 138/2019-497, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádná z účastnic nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

I. Dosavadní průběh řízení

1. Soud prvního stupně v pořadí druhým rozsudkem ze dne 14. 1. 2019, č. j. 6 Cm 2388/2008-451, uložil žalované zaplatit žalobkyni a) částku 37 718,08 EUR se zákonným úrokem z prodlení z této částky od 28. 9. 2007 do zaplacení (výrok I), uložil žalované zaplatit žalobkyni b) částku 136 400 EUR se zákonným úrokem z prodlení z této částky od 4. 10. 2007 do zaplacení (výrok II) a rozhodl o náhradě nákladů řízení (výroky III a IV).

2. K odvolání žalované odvolací soud napadeným rozsudkem změnil v pořadí druhý rozsudek soudu prvního stupně a) ve výroku I tak, že žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni a) částku 37 718,08 EUR se zákonným úrokem z prodlení z této částky od 5. 9. 2009 do zaplacení, b) ve výroku II tak, že žalovaná je povinna zaplatit žalované b) částku 136 400 EUR se zákonným úrokem z této částky od 5. 9. 2009 do zaplacení, c) ve výroku III a IV rozsudek soudu prvního stupně potvrdil (výrok I napadeného rozhodnutí) a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení (výroky II a III napadeného rozhodnutí).

3. Rozsudek odvolacího soudu [v rozsahu částí a) a b) jeho výroku I] napadla žalovaná včasným dovoláním, které však podáním doručeným Nejvyššímu soudu dne 15. 2. 2021 vzala zpět.

4. Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 2. 2019 (viz čl. IV a XII zákona č. 287/2018 Sb.), dále jen „o. s. ř.“.

5. Podle ustanovení § 243c odst. 3 věta druhá o. s. ř. vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.

6. Nejvyšší soud proto v souladu s § 243c odst. 3 věta druhá o. s. ř. dovolací řízení zastavil.

7. Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení není třeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. 2. 2021

JUDr. Bohumil Dvořák, Ph.D.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru