Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

23 Cdo 2794/2020Usnesení NS ze dne 16.12.2020

HeslaZastavení řízení
Zpětvzetí návrhu na zahájení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:23.CDO.2794.2020.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

23 Cdo 2794/2020-734

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Horáka, Ph.D., a soudců JUDr. Bohumila Dvořáka, Ph.D., a JUDr. Pavla Tůmy, Ph.D., ve věci žalobce P. Č., se sídlem XY, identifikační číslo osoby XY, zastoupeného JUDr. Vladimírem Szabo, advokátem se sídlem v Praze 4, Jeremenkova 1021/70, proti žalované Modrá pyramida stavební spořitelna, a. s., se sídlem v Praze 2, Bělehradská 222/128, identifikační číslo osoby 60192852, zastoupené JUDr. Ludmilou Pávkovou, advokátkou se sídlem v Praze, Na Maninách 1424/25, o zaplacení 1.545.775 Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 11 Cm 190/2013, o dovolání žalované proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 28. 1. 2020, č. j. 3 Cmo 77/2019-702, takto:

I. Řízení o dovolání žalované se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

(dle § 243f odst. 3 o. s. ř.)

Proti v záhlaví označenému rozsudku Vrchního soudu v Praze, výslovně proti té části výroku, kterou bylo rozhodnuto o věci samé, podala žalovaná dovolání, které (podáním ze dne 8. 12. 2020, jež bylo Nejvyššímu soudu doručeno dne 8. 12. 2020) vzala zpět.

V důsledku tohoto dispozičního procesního úkonu žalované proto Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 243c odst. 3 o. s. ř. zastavil.

Bylo-li dovolací řízení zastaveno, nemusí být rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení odůvodněno (srov. § 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

O vrácení soudního poplatku z dovolání rozhodne soud prvního stupně (§ 3 odst. 2 zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích).

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 16. 12. 2020

JUDr. Pavel Horák, Ph.D.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru