Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

23 Cdo 2735/2013Usnesení NS ze dne 29.09.2015

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2015:23.CDO.2735.2013.1
Dotčené předpisy

§ 237 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

23 Cdo 2735/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Ing. Pavla Horáka, Ph.D., ve věci žalobce Ing. Jana Helikara, se sídlem ve Vranovicích, Přibická 642, PSČ 691 25, insolvenční správce dlužníka FIm – Ex, s.r.o., se sídlem ve Vojkovicích, Hrušovanská 214, PSČ 667 01, IČO 25547771, zastoupeného JUDr. Radkem Machem, advokátem, se sídlem v Brně, Mendlovo nám. 470/2a, PSČ 603 00, proti žalované L. G., se sídlem v Jasenné 251, PSČ 763 13, IČO 65511913, zastoupené JUDr. Marcelou Andrýskovou, advokátkou, se sídlem v Hodoníně, Masarykovo nám. 120/22, PSČ 695 01, o zaplacení částky 1 256 640 Kč s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 49 Cm 76/2011, o dovolání žalované proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 25. dubna 2013, č. j. 7 Cmo 446/2012-108, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§243f odst. 3 o. s. ř.) :

Dovolání žalované proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 25. dubna 2013, č. j. 7 Cmo 446/2012-108, není přípustné podle § 237 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále opět jen „o. s. ř.“), neboť nejsou splněny podmínky uvedeného ustanovení, jež by zakládaly přípustnost tohoto dovolání.

Dovolatelka má za to, že napadené rozhodnutí záviselo na vyřešení otázky, zda postupník, který zpětně nabývá pohledávku, kterou dříve postoupil jinému subjektu, může dlužníku opětovné nabytí pohledávky pouze oznámit. Podle dovolatelky odvolací soud rozhodl v rozporu s konstantní judikaturou dovolacího soudu uvedenou v rozsudku soudu prvního stupně.

Tato otázka však nemůže založit přípustnost dovolání, neboť odvolací soud takový závěr neučinil. Odvolací soud totiž dospěl k závěru, že žalobkyně tuto skutečnost nejen žalované oznámila, ale v řízení i prokázala. Nejvyšší soud České republiky v této souvislosti podotýká, že skutkovým zjištěním odvolacího soudu je vázán a nemůže je přezkoumávat.

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalované podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. září 2015

JUDr. Kateřina Hornochová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru