Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

23 Cdo 2730/2017Usnesení NS ze dne 01.08.2017

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:23.CDO.2730.2017.1
Dotčené předpisy

§ 238 odst. 1 písm. f) o. s. ř.

Podána ústavní stížnost

III. ÚS 4223/2016 ze dne 02.05.2019 (odmítnuto)
soudce zpravodaj JUDr. Radovan Suchánek

III. ÚS 4223/16


přidejte vlastní popisek

23 Cdo 2730/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Ing. Pavla Horáka, Ph.D., ve věci žalobkyně ABJEX Team Group s. r. o. se sídlem v Hněvotíně, Hněvotín 429, IČO 28640187, zastoupené Janem Kozákem, advokátem se sídlem v Olomouci, Riegrova 376/12, proti žalovanému V. V., podnikateli se sídlem v Litovli, Uničovská 1197/13b, IČO 11570920, zastoupeného JUDr. Miluší Calábkovou, advokátkou se sídlem v Litovli, Jiráskova 1215/17, za účasti znalce Mgr. Martina Ludmy, zastoupeného JUDr. Luborem Ludmou, advokátem se sídlem v Olomouci, Hanáckého pluku 1153/6, o zaplacení částky 60 000 Kč s příslušenstvím, o určení znalečného, vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 29 C 205/2013, o dovolání znalce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě – pobočka v Olomouci ze dne 31. srpna 2016, č. j. 75 Co 118/2016-222, takto:

I. Dovolání znalce Mgr. Martina Ludmy se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Okresní soud v Olomouci jako soud prvního stupně usnesením ze dne 19. ledna 2016, č. j. 29 C 205/2013-188, určil ve výroku I. znalci Mgr. Martinu Ludmovi znalečné ve výši 63 131 Kč za vypracovaný znalecký posudek zapsaný ve znaleckém deníku pod poř. číslem 128/2015. Ve výroku II. dále soud prvního stupně rozhodl, že znalečné bude znalci proplaceno po nabytí právní moci usnesení co do částky 2 000 Kč ze zálohy složené žalovaným na účet soudu pod dokladem č. 6015/125/2014, co do částky 61 131 Kč pak bude znalečné proplaceno ze státních prostředků. Ve výroku III. soud prvního stupně rozhodl, že znalec nemá právo na náhradu nákladů řízení.

K odvolání žalobkyně i znalce Krajský soud v Ostravě – pobočka v Olomouci jako soud odvolací usnesením ze dne 31. srpna 2016, č. j. 75 Co 118/2016-222, potvrdil usnesení soudu prvního stupně v jeho výrocích I. a II. (výrok I. usnesení odvolacího soudu). Odvolací soud dále změnil výrok III. usnesení soudu prvního stupně tak, že znalec a účastníci řízení nemají vůči sobě navzájem právo na náhradu nákladů řízení o určení znalečného za v pořadí první odvolací řízení a následné řízení před okresním soudem (výrok II. usnesení odvolacího soudu). Odvolací soud rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení tak, že znalec a účastníci řízení nemají vůči sobě navzájem právo na náhradu nákladů tohoto odvolacího řízení (výrok III. usnesení odvolacího soudu).

Usnesení odvolacího soudu napadl znalec včasně podaným dovoláním, kterým napadá výrok II. a výrok III. usnesení odvolacího soudu. Dovolání znalce však není přípustné, neboť napadené usnesení je usnesením o znalečném, proti němuž není dovolání podle § 238 odst. 1 písm. f) o. s. ř. přípustné.

Podle § 238 odst. 1 písm. f) o. s. ř. není dovolání přípustné proti usnesením, kterými bylo rozhodnuto o předběžném opatření, pořádkovém opatření, znalečném nebo tlumočném.

Přípustnost dovolání jakožto mimořádného opravného prostředku je upravena zákonem (občanským soudním řádem) a dovolací soud je vázán při posuzování přípustnosti dovolání pouze zákonem. Přípustnost dovolání podaného proti usnesení o znalečném tak nemůže být založena nesprávným poučením odvolacího soudu v napadeném usnesení, že dovolání je proti němu přípustné. Dovolateli tedy nelze přisvědčit v jeho argumentaci, že na základě takového poučení odvolacího soudu je jeho dovolání přípustné.

Nejvyššímu soudu proto nezbylo, než podané dovolání podle § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítnout, neboť směřuje proti usnesení, kterým bylo rozhodnuto o znalečném, a není tak podle § 238 odst. 1 písm. f) o. s. ř. přípustné.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se v souladu s § 243f odst. 3 o. s. ř. neodůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 1. srpna 2017

JUDr. Kateřina Hornochová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru