Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

23 Cdo 2707/2014Usnesení NS ze dne 31.03.2015

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2015:23.CDO.2707.2014.3
Dotčené předpisy

§ 164 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

23 Cdo 2707/2014

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Kateřinou Hornochovou v právní věci žalobkyně HS INKASO s.r.o., se sídlem Praha 5, Janáčkovo nábřeží 39/51, PSČ 15000, identifikační číslo osoby 49618521, proti žalované Hypoteční banka, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 15057, identifikační číslo osoby 13584324, zastoupené JUDr. Jaroslavem Hrouzkem, advokátem, se sídlem v Praze 1, Panská 6, o zaplacení 162 162 Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 15 ECm 34/2011, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 6. února 2014, č. j. 6 Cmo 357/2013-106, takto:

Záhlaví usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 21. ledna 2015, č. j. 23 Cdo 2707/2014-135, se opravuje tak, že ze záhlaví se vypouští text: „zastoupené Mgr. et Mgr. Václavem Sládkem, advokátem, se sídlem v Praze 5, Janáčkovo nábřeží 51/39“.

Odůvodnění:

Ve smyslu § 164 občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“) je namístě opravit v rozsudku kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a počtech, jakož i jiné zřejmé nesprávnosti. K provedení opravy zákon nestanoví žádnou lhůtu; soud tak může učinit kdykoli, i po právní moci rozsudku.

Podáním doručeným Nejvyššímu soudu České republiky (dále jen „Nejvyšší soud“) dne 3. 3. 2015 upozornila předsedkyně senátu Městského soudu v Praze na nesprávnost v záhlaví usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 21. ledna 2015, č. j. 23 Cdo 2707/2014-135, podle něhož je žalobkyně zastoupena Mgr. et Mgr. Václavem Sládkem, advokátem, se sídlem v Praze 5, Janáčkovo nábřeží 51/39. Tomuto advokátovi, který za žalobkyni podal dovolání, byl ode dne 30. 12. 2014 pozastaven výkon advokacie.

Při písemném vyhotovení rozsudku došlo k chybě, když v záhlaví usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 21. ledna 2015, č. j. 23 Cdo 2707/2014-135 byl Mgr. et Mgr. Václav Sládek uveden jako právní zástupce žalobkyně.

Postupem podle § 164 ve spojení s § 243b o. s. ř. bylo proto zmíněné pochybení napraveno, aniž by vydáním opravného usnesení byla dotčena právní moc a vykonatelnost tímto usnesením opraveného rozsudku.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 31. března 2015

JUDr. Kateřina Hornochová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru