Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

23 Cdo 2401/2011Usnesení NS ze dne 28.01.2013

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:23.CDO.2401.2011.3
Dotčené předpisy

§ 164 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

23 Cdo 2401/2011

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní JUDr. Kateřinou Hornochovou v právní věci žalobkyně EURO CAR Vik, s.r.o., se sídlem v Lučanech nad Nisou 692, PSČ 468 71, identifikační číslo osoby 64650243, zastoupené JUDr. Bc. Martinem Kulhánkem, advokátem, se sídlem v Brně, Příkop 8, proti žalované BAK stavební společnost, a.s., se sídlem v Trutnově, Vodní 177, identifikační číslo osoby 28402758, o zaplacení 14 095 500 Kč, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 40 Cm 19/2008, o dovolání obou účastníků proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 26. října 2010, č.j. 1 Cmo 181/2009-293, takto:

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 4. prosince 2012, č.j. 23 Cdo 2401/2011 – 380, se ve výroku I. opravuje takto:

Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 26. října 2010, č.j. 1 Cmo 181/2009-293, se zrušuje v části výroku I. pod bodem 1) co do částky 400 000 Kč a ve výroku III. o náhradě nákladů řízení, a věc se v tomto rozsahu vrací Vrchnímu soudu v Praze k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Ve smyslu § 164 a ve spojení s § 167 občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“) je namístě v rozhodnutí opravit kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a počtech, jakož i jiné zřejmé nesprávnosti. K provedení opravy zákon nestanoví žádnou lhůtu; soud tak může učinit kdykoli, i po právní moci rozhodnutí.

Podáním ze dne 16. 1. 2013, došlým Nejvyššímu soudu České republiky téhož dne, upozornil právní zástupce žalobkyně na zřejmou nesprávnost výroku I. rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 4. prosince 2012, č.j. 23 Cdo 2401/2011 – 380, spočívající pravděpodobně ve vypadení části textu.

Při písemném vyhotovení předmětného rozsudku došlo skutečně k chybě, když z výroku I. vypadl konec textu „o náhradě nákladů řízení, a věc se v tomto rozsahu vrací Vrchnímu soudu v Praze k dalšímu řízení.“

Postupem podle § 164 ve spojení s § 167 a § 243c o. s. ř. bylo proto zmíněné pochybení napraveno správným zněním výroku I. rozsudku Nejvyššího soudu České republiky ze dne 4. prosince 2012, č.j. 23 Cdo 2401/2011 – 380, aniž by vydáním opravného usnesení byla dotčena právní moc a vykonatelnost tímto usnesením opraveného rozhodnutí.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 28. ledna 2013

JUDr. Kateřina Hornochová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru