Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

23 Cdo 229/2017Usnesení NS ze dne 22.02.2017

HeslaPřípustnost dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:23.CDO.229.2017.1
Dotčené předpisy

§ 238 odst. 1 písm. g) o. s. ř. ve znění do 31.12.2013


přidejte vlastní popisek

23 Cdo 229/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Dese a soudců JUDr. Kateřiny Hornochové a JUDr. Ing. Pavla Horáka, Ph.D., ve věci žalobce J. D., se sídlem v Nových Hamrech 294, PSČ 362 24, IČO 45361746, zastoupeného JUDr. Janou Bodlákovou, advokátkou, se sídlem v Karlových Varech, Cihelní 71/14, PSČ 360 06, proti žalovanému J. S., se sídlem v Mariánských Lázních, Boženy Němcové 367/18, PSČ 353 01, IČO 67103031, zastoupenému JUDr. Michalem Zsemlerem, advokátem, se sídlem v Plzni, Kardinála Berana 967/8, PSČ 301 00, o zaplacení částky 41 070 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Chebu pod sp. zn. 11 C 310/2011, o dovolání ustanoveného znalce Ing. Jindřicha Kotrby proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 4. května 2015, č. j. 25 Co 63/2015-260, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

Usnesením Okresního soudu v Chebu ze dne 5. února 2015, č. j. 11 C 310/2011-253, byla ustanovenému znalci Ing. Jindřichu Kotrbovi, uložena pořádková pokuta ve výši 10 000 Kč za to, že nesplnil znalecký úkol spočívající v posouzení provedení instalace hromosvodného zařízení a současně užitého materiálu na srovnávaných objektech.

K odvolání Ing. Jindřicha Kotrby Krajský soud v Plzni usnesení soudu prvního stupně změnil tak, že ustanovenému znalci se ukládá pořádková pokuta ve výši 3 000 Kč. Odvolací soud shledal naplnění podmínek ustanovení § 53 odst. 1 občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), podle něhož může být pořádková pokuta uložena i jiným osobám než účastníkům řízení, a to obecně tomu, kdo hrubě ztěžuje postup řízení, nicméně přihlédl k tomu, že je zřejmé, že nebylo v silách znalce znalecký úkol splnit.

Usnesení odvolacího soudu napadl Ing. Jindřich Kotrba dovoláním.

Nejvyšší soud České republiky (dále jen „Nejvyšší soud“) jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. prosince 2013 [článek II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony (dále jen „o. s. ř.“)].

Dovolání není přípustné.

Podle § 238 odst. 1 písm. g) o. s. ř. dovolání podle § 237 není přípustné proti usnesením, kterými bylo rozhodnuto o předběžném opatření, pořádkovém opatření, znalečném nebo tlumočném. Protože o takový případ se v souzené věci jedná, Nejvyšší soud dovolání odmítl (§ 243c odst. 1 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. února 2017

JUDr. Zdeněk Des

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru