Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

23 Cdo 2160/2020Usnesení NS ze dne 24.07.2020

HeslaPodmínky řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:23.CDO.2160.2020.1
Dotčené předpisy

§ 107 odst. 5 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

23 Cdo 2160/2020-163

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Dese a soudců JUDr. Ing. Pavla Horáka, Ph.D., a JUDr. Kateřiny Hornochové ve věci žalobkyně FASI – fasády, střechy, izolace s.r.o., naposledy se sídlem v Praze 5, Radlická 714, PSČ 158 00, IČO 27119220, proti žalované HOCHTIEF CZ a. s., se sídlem v Praze 5, Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00, IČO 46678468, o zaplacení částky 89 337,30 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 10 C 68/2012, o dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 11. 6. 2013, č. j. 12 Co 187/2013-98, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Obvodní soud pro Prahu 5 rozsudkem ze dne 26. 11. 2012, č. j. 10 C 68/2012-75, uložil žalované, aby zaplatila žalobkyni částku 89 337,30 Kč (výrok pod bodem I), a rozhodl o náhradě nákladů řízení (výrok pod bodem II).

K odvolání žalované Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 11. 6. 2013, č. j. 12 Co 187/2013-98, potvrdil rozsudek soudu prvního stupně ve výroku pod bodem I (výrok pod bodem I), změnil výrok tohoto rozsudku pod bodem II o náhradě nákladů řízení (výrok pod bodem II) a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení (výrok pod bodem III).

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná dovolání, v němž navrhla zrušení rozsudku odvolacího soudu i rozsudku soudu prvního stupně a vrácení věci soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, dále jen „o. s. ř.“) dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1edna 2013 do 31. prosince 2013 (srov. článek II bod 1 zákona č. 404/2012 Sb., část první a článek II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb. – dále opět jen „o. s. ř.“).

Nejvyšší soud při zkoumání podmínek řízení a překážek postupu řízení (§ 103 a § 107 o. s. ř.) zjistil z výpisu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 97715, že dovolatelka byla ke dni 26. 6. 2020 vymazána z obchodního rejstříku bez právního nástupce poté, co byl konkurs na její majetek zrušen po splnění rozvrhového usnesení.

Podle § 185 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „o. z.“), zaniká právnická osoba zapsaná do veřejného rejstříku dnem výmazu z veřejného rejstříku.

Podle § 118 o. z. má právnická osoba právní osobnost od svého vzniku do svého zániku.

Podle § 19 o. s. ř. způsobilost být účastníkem řízení má ten, kdo má způsobilost mít práva a povinnosti; jinak jen ten, komu ji zákon přiznává.

Podle § 107 o. s. ř. jestliže účastník ztratí po zahájení řízení způsobilost být účastníkem řízení dříve, než řízení bylo pravomocně skončeno, posoudí soud podle povahy věci, zda v řízení může pokračovat (odstavec 1 věta první). Ztratí-li způsobilost být účastníkem řízení právnická osoba a umožňuje-li povaha věci pokračovat v řízení, jsou jejím procesním nástupcem, nestanoví-li zákon jinak, ti, kteří po zániku právnické osoby vstoupili do jejích práv a povinností, popřípadě ti, kteří po zániku právnické osoby převzali práva a povinnosti, o něž v řízení jde (odstavec 3). Neumožňuje-li povaha věci v řízení pokračovat, soud řízení zastaví (odstavec 5 věta první).

Protože žalovaná výmazem z obchodního rejstříku podle § 185 o. z. zanikla, v důsledku čehož pozbyla právní osobnost (§ 118 o. z.) a ztratila tak zároveň způsobilost být účastníkem řízení (§ 19 o. s. ř.), aniž by měla právního nástupce (§ 107 odst. 3 o. s. ř.), Nejvyšší soud řízení o dovolání žalované podle ustanovení § 243b o. s. ř. a § 107 odst. 5 věty první o. s. ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) o. s. ř., neboť v řízení, které bylo zastaveno, nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení podle jeho výsledku. V řízení, v němž jeden z účastníků ztratil způsobilost být účastníkem řízení, je pojmově vyloučeno přiznat některému z účastníků náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. 7. 2020

JUDr. Zdeněk Des

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru