Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

23 Cdo 1874/2020Usnesení NS ze dne 09.12.2020

HeslaPostoupení věci
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:23.CDO.1874.2020.1
Dotčené předpisy

§ 20 předpisu č. 6/2002 Sb.


přidejte vlastní popisek

23 Cdo 1874/2020-873

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Horáka, Ph.D., a soudců JUDr. Bohumila Dvořáka, Ph.D., a JUDr. Pavla Tůmy, Ph.D., ve věci žalobkyně VERONEX a. s., se sídlem v Českých Budějovicích, Rudolfovská tř. 202/88, identifikační číslo osoby 45273201, zastoupené Mgr. Vladimírem Uhdem, advokátem se sídlem v Praze 1, Klimentská 1207/10, proti žalovanému Lesy České republiky, s. p., se sídlem v Hradci Králové, Přemyslova 1106/19, identifikační číslo osoby 42196451, zastoupenému JUDr. Romanem Poláškem, advokátem se sídlem v Praze 2, Trojanova 2022/12, o zaplacení částky 345.247.555 Kč s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 13 Cm 138/2009, o dovolání žalovaného proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 28. 1. 2020, č. j. 6 Cmo 314/2010-837, takto:

Věc se postupuje velkému senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu.

Odůvodnění:

V dovolacím řízení v této věci má být posouzena otázka, zda je žalovaný odpovědný za škodu, která žalobkyni (jejím předchůdcům) měla vzniknout z důvodu neplatně uzavřených smluv s žalovaným, nepostupoval-li žalovaný v předsmluvním jednání v souladu se zákonem č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, neboť se řídil stanoviskem Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o tom, že není veřejným zadavatelem podle zákona o veřejných zakázkách.

Tříčlenný senát č. 23, který měl podle rozvrhu práce Nejvyššího soudu dovolání projednat a rozhodnout o něm, dospěl při posouzení shora vymezené právní otázky při vázanosti závěry nálezu Ústavního soudu ze dne 20. 6. 2017, sp. zn. II. ÚS 2370/14, k právnímu názoru odlišnému od toho, který byl vyjádřen v rozsudcích Nejvyššího soudu ze dne 27. 9. 2011, sp. zn. 23 Cdo 3473/2009, ze dne 28. 1. 2014, sp. zn. 23 Cdo 3189/2012, a ze dne 21. 3. 2014, sp. zn. 23 Cdo 1458/2013, či např. v jeho usnesení ze dne 30. 11. 2011, sp. zn. 23 Cdo 2408/2010.

Vzhledem k uvedenému rozhodl senát č. 23 o postoupení věci (podle § 20 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů) k rozhodnutí velkému senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 9. 12. 2020

JUDr. Pavel Horák, Ph.D.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru