Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

23 Cdo 1797/2010Usnesení NS ze dne 23.06.2010

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2010:23.CDO.1797.2010.1
Dotčené předpisy

§ 236 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

23 Cdo 1797/2010

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Ing. Jana Huška, ve věci žalobkyně SAINT-GOBAIN Building Distributions CZ s. r. o., se sídlem v Rudné, Pod Můstkem č. 884, 225219, IČ 4711627, zastoupené JUDr. Stanislavem Flaškou, advokátem se sídlem v Českých Budějovicích, U Černé věže č. 66/3, proti žalované CBPS, s. r. o., se sídlem v Českých Budějovicích, Žižkova Č. 309/12, IČ 14502992, zastoupené JUDr. Václavem Mikolášem, advokátem se sídlem v Českých Budějovicích, Dukelská č. 64, o zaplacení 16.383,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 27 Cm 228/2008, o dovolání žalované proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 25. ledna 2010, č. j. 22 Co 93/2010-52, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením ze dne 25. ledna 2010 č. j. 22 Co 93/2010-52 potvrdil usnesení Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 3. listopadu 2009, Č. j. 27 C 228/2008-43 ve výroku v bodu II. O nákladech řízení (výrok I.) a současně rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení (výrok II.).

Proti usnesení odvolacího soudu podala žalovaná dovolání, ve kterém nesouhlasí se závěry odvolacího soudu a v dané věci není možné přiznat žalobkyni náklady řízení. Přípustnost dovolání žalovaná dovozuje z ust. § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. ve spojení s ust. § 237 odst. 3 o. s. ř. Podle dovolatelky se jedná o právní otázku, která v rozhodovaní dovolacího soudu dosud nebyla řešena.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) po zjištění, že dovolání proti pravomocnému usnesení odvolacího soudu bylo podáno ve lhůtě uvedené v § 240 odst. 1 o. s. ř. a k tomu oprávněným subjektem (žalovanou), dospěl k závěru, že dovolání směřuje proti rozhodnutí, proti němuž není tento mimořádný opravný prostředek přípustný.

Podle § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Za podmínek stanovených ustanovením § 237 o. s. ř. je dovolání přípustné proti rozhodnutí ve věci samé. Rozhodnutím ve věci samé je rozhodnutí o předmětu řízení, pro nějž se řízení vede. Jde-li o spor mezi účastníky, kteří proti sobě stojí v postavení žalobce a žalovaný, je „věcí samou” nárok uplatněný v žalobě. Dovoláním napadeným usnesením však odvolací soud nerozhodoval o žalobkyní uplatněném nároku 16.383,-Kč s příslušenstvím, nýbrž potvrdil usnesení soudu prvního stupně pouze v rozsahu výroku o náhradě nákladů řízení před soudem prvního stupně (výrok I.) Dále odvolací soud rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení (výrok II.). Přípustnost dovolání proto nelze posoudit podle ustanovení § 237 o. s. ř.

Protože napadené usnesení odvolacího soudu je svou povahou rozhodnutím nemeritorním, bylo namístě posoudit přípustnost dovolání podle ustanovení § 239 o. s. ř. Toto ustanovení sice přiznává účastníku možnost podat dovolání proti nemeritornímu rozhodnutí odvolacího soudu, ovšem v případech, které jsou zde ve výčtu výslovně uvedeny. Usnesení, jímž bylo změněno usnesení soudu prvního stupně, kterým bylo rozhodnuto o náhradě nákladů řízení, ve výčtu uvedeno není; nelze proto přípustnost dovolání v dané věci podle ustanovení § 239 o. s. ř. dovodit.

Lze uzavřít, že dovolání žalobkyně není přípustné podle § 237 o. s. ř. ani podle § 239 o. s. ř. či ostatních ustanovení o. s. ř. Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalobkyně podle § 243b odst. 5 a § 218 písm. c) o. s. ř. jako nepřípustné bez jednání odmítl.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. června 2010

JUDr. Kateřina Hornochová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru