Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

23 Cdo 1712/2012Usnesení NS ze dne 27.07.2013

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:23.CDO.1712.2012.2
Dotčené předpisy
§ 164 o. s. ř.

přidejte vlastní popisek

23 Cdo 1712/2012

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Kateřinou Hornochovou v právní věci žalobkyně SUDKOVAR s. r. o. se sídlem v Neslovicích, Hlavní č. 33, PSČ 664 91, IČO 27796540, zastoupené JUDr. Pavlou Tomkovou, advokátkou se sídlem v Ostravě - Moravská Ostrava, Sokolská třída 318/39, proti žalovanému Společenství vlastníků jednotek U Parku 5/2869 Ostrava-Moravská Ostrava, se sídlem v Ostravě, U Parku č. 5/2869, IČO 25908499, zastoupenému Mgr. Michalem Noskem, advokátem se sídlem v Ostravě 1, Purkyňova č. 787/6, o zaplacení částky 2,179.970,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 21 C 97/2009, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 24. ledna 2012, č. j. 51 Co 252/2011–156, takto:

Záhlaví usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 26. června 2012, č. j. 23 Cdo 1712/2012-170, se opravuje v uvedení názvu žalobkyně tak, že název „SUDKOVAR, s. r. o.“ se nahrazuje názvem „SUDKOVAR s. r. o.“ a sídlo právní zástupkyně žalobkyně „v Ostravě 1, Českobratrská č. 13“ se nahrazuje sídlem „v Ostravě - Moravská Ostrava, Sokolská třída 318/39“.

Odůvodnění:

Se zřetelem k bodu 7. článku II. zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, Nejvyšší soud České republiky (dále jen „Nejvyšší soud“) rozhodl podle občanského soudního řádu ve znění účinném před 1. 1. 2013, tj. před novelou občanského soudního řádu učiněnou zákonem č. 404/2012 Sb. (dále jen „o. s. ř.“).

Ve smyslu § 164 o. s. ř.“ je namístě opravit v rozsudku kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a počtech, jakož i jiné zřejmé nesprávnosti. K provedení opravy zákon nestanoví žádnou lhůtu; soud tak může učinit kdykoli, i po právní moci rozsudku.

Podáním doručeným Nejvyššímu soudu dne 7. 8. 2012 upozornila právní zástupkyně žalobkyně na nesprávnost uvedení označení žalobkyně a sídla právní zástupkyně žalobkyně v záhlaví usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 26. června 2012, č. j. 23 Cdo 1712/2012-170.

Při písemném vyhotovení usnesení došlo k chybě, když v záhlaví usnesení byla žalobkyně označena nesprávným názvem a nesprávně bylo uvedeno sídlo advokátky žalobkyně.

Postupem podle § 164 ve spojení s § 243c o. s. ř. bylo proto zmíněné pochybení napraveno, aniž by vydáním opravného usnesení byla dotčena právní moc a vykonatelnost tímto usnesením opraveného rozhodnutí.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 27. srpna 2013

JUDr. Kateřina Horno ch o v á

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru