Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

23 Cdo 1630/2019Usnesení NS ze dne 28.01.2020

HeslaZapočtení pohledávky
Občanské sdružení
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2020:23.CDO.1630.2019.1
Dotčené předpisy

§ 1987 odst. 2 obč. zák.


přidejte vlastní popisek

23 Cdo 1630/2019-381

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Ing. Pavla Horáka, Ph.D., ve věci žalobce M. Č., podnikatele se sídlem XY, IČO XY, zastoupeného JUDr. Jaroslavem Poláčkem, advokátem se sídlem v Pardubicích, náměstí Republiky 53, proti žalované CETINA a KENAUR s. r. o. se sídlem ve Zruči – Senci, Vřesová 494, PSČ 330 08, IČO 26315114, zastoupené JUDr. Ing. Miroslavem Kalousem, advokátem se sídlem v Plzni, U Zvonu 142/11, o zaplacení částky 977 589 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu Plzeň – sever pod sp. zn. 308 C 62/2015, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 20. února 2019, č. j. 25 Co 285/2018-332, takto:

Věc se postupuje velkému senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu.

Odůvodnění:

V dovolacím řízení v této věci má být posouzena otázka kompenzability pohledávky uplatněné námitkou započtení v rámci procesní obrany žalované.

Tříčlenný senát číslo 23, který měl podle rozvrhu práce Nejvyššího soudu dovolání projednat a rozhodnout o něm, dospěl při posuzování této otázky k závěru odlišnému, než ze kterého vychází rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 10. 1. 2018, sp. zn. 28 Cdo 5711/2017.

Vzhledem k uvedenému rozhodl senát číslo 23 o postoupení věci (podle § 20 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů), k rozhodnutí velkému senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. 1. 2020

JUDr. Kateřina Hornochová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru