Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

23 Cdo 1065/2013Usnesení NS ze dne 25.04.2013

HeslaZastavení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:23.CDO.1065.2013.1
Dotčené předpisy

§ 243b odst. 5 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

23 Cdo 1065/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Horáka, Ph.D. a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Kateřiny Hornochové ve věci žalobkyně Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem v Praze 8, Pobřežní 665/23, PSČ 186 00, identifikační číslo osoby 63998530, zastoupené Mgr. Ĺubomírem Vdovcem, advokátem, se sídlem v Brně, Šumavská 416/15, proti žalovanému A. L., o zaplacení částky 1.184,- Kč, vedené u Okresního soudu ve Zlíně pod sp. zn. 9 EC 100/2009, o dovolání žalovaného proti rozsudku Okresního soudu ve Zlíně ze dne 14. ledna 2010, č. j. 9 EC 100/2009-25, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 2.178,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám jejího advokáta.

Odůvodnění:

Okresní soud ve Zlíně rozsudkem ze dne 14. ledna 2010, č. j. 9 EC 100/2009-25, uložil žalovanému povinnost zaplatit žalobkyni částku 1.184,- Kč s příslušenstvím (bod I. výroku) a rozhodl o náhradě nákladů řízení (bod II. výroku).

Proti rozsudku soudu prvního stupně podal žalovaný dovolání, které posléze vzal zpět svým podáním ze dne 4. dubna 2013, došlým téhož dne soudu prvního stupně.

Žalobkyně se k dovolání žalovaného vyjádřila.

Podle § 243b odst. 5 o. s. ř. vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.

Nejvyšší soud České republiky (dále jen „Nejvyšší soud“) jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) vzhledem k tomu, že dovolatel vzal dovolání zcela zpět, rozhodl tak, že dovolací řízení v dané věci zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř., když dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení muselo být zastaveno, takže mu vznikla povinnost hradit žalobkyni účelně vynaložené náklady tohoto řízení.

Účelně vynaložené náklady dovolacího řízení u žalobkyně sestávají z odměny za zastupování advokátem za řízení v jednom stupni (dovolací řízení) podle § 3 odst. 1, § 10 odst. 3, § 14 odst. 1, § 15 a § 18 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb., ve znění účinném do 29. 2. 2012 - viz čl. II vyhlášky č. 64/2012 Sb., ve výši 1.500,- Kč a z náhrady hotových výdajů dle § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za jeden úkon právní služby (vyjádření k dovolání) ve výši 300,- Kč. Spolu s náhradou za 21% daň z přidané hodnoty (§ 137 odst. 3 o. s. ř.) ve výši 378,- Kč činí částka přiznaná žalobkyni k tíži žalovaného 2.178,- Kč.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může se oprávněná domáhat výkonu rozhodnutí.

V Brně dne 25. dubna 2013

JUDr. Pavel Horák, Ph.D.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru