Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 Nd 9/2013Usnesení NS ze dne 22.02.2013

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:22.ND.9.2013.1
Dotčené předpisy

§ 15a odst. 2 o. s. ř.

§ 16 odst. 1 o. s. ř.

§ 16 odst. 2 o. s. ř.

Podána ústavní stížnost

II. ÚS 285/14
soudce zpravodaj JUDr. Jiří Zemánek


přidejte vlastní popisek

22 Nd 9/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a soudců Mgr. Davida Havlíka a Mgr. Michala Králíka, Ph.D., ve věci oprávněného L. B., bytem v P., zastoupeného JUDr. Evou Janíkovou, advokátkou se sídlem ve Frýdku-Místku, Farní 19, proti povinnému Ing. Z. B., bytem M., pro dlužné výživné, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 68 EXE 3371/2011, u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 54 Co 46/2012 a u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 20 Cdo 3069/2012, o návrhu povinného na vyloučení soudkyně Nejvyššího soudu takto:

Návrh na vyloučení soudkyně Nejvyššího soudu JUDr. Olgy Puškinové z projednávání a rozhodování věci vedené u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 20 Cdo 3069/2012 se odmítá.

Odůvodnění:

Nejvyšší soud v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Vladimíra Mikuška usnesením ze dne 21. listopadu 2012, č. j. 20 Cdo 3069/2012-223, odmítl dovolání podané povinným Ing. Z. B. proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 11. dubna 2012, č. j. 54 Co 46/2012–62.

Součástí rozhodnutí bylo i poučení účastníků řízení o tom, že opravný prostředek již není přípustný.

Ing. Z. B. v podání doručeném Nejvyššímu soudu dne 29. prosince 2012, doplněném podáním ze dne 3. ledna 2012, navrhl vyloučení soudkyně Nejvyššího soudu JUDr. Olgy Puškinové z projednávání a rozhodování věci vedené u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 20 Cdo 3069/2012.

Podle § 15a odst. 2 občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“) je účastník povinen námitku podjatosti soudce (přísedícího) uplatnit nejpozději při prvním jednání, kterého se zúčastnil soudce (přísedící), o jehož vyloučení jde; nevěděl-li v této době o důvodu vyloučení nebo vznikl-li tento důvod později, může námitku uplatnit do 15 dnů po té, co se o něm dověděl. Později může námitku podjatosti účastník uplatnit jen tehdy, jestliže nebyl soudem poučen o svém právu vyjádřit se k osobám soudců (přísedících).

Podle § 16 odst. 1 o. s. ř. o tom, zda je soudce nebo přísedící vyloučen, rozhodne nadřízený soud v senátě. O vyloučení soudců Nejvyššího soudu rozhodne jiný senát téhož soudu.

Podle § 16 odst. 2 o. s. ř. opožděně podanou námitku (§ 15a odst. 2) soud uvedený v odstavci 1 odmítne.

Nejvyšší soud již v usnesení ze dne 18. září 2009, sp. zn. 4 Nd 303/2009, publikovaném v Souboru civilních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu, C. H. Beck, pod C 8020, uvedl, že námitka podjatosti soudce může být vznesena toliko v rámci konkrétního řízení. Námitka podjatosti vznesená až poté, kdy řízení bylo pravomocně ukončeno, je opožděná.

V dané věci je zjevné, že Ing. Zdeněk Bílek podal návrh na vyloučení soudkyně Nejvyššího soudu až poté, kdy řízení bylo pravomocně ukončeno a účastníci byli řádně poučeni o tom, že žádný opravný prostředek již není přípustný. Návrh na vyloučení soudkyně Nejvyššího soudu tak podal opožděně.

Nejvyšší soud proto návrh na vyloučení soudkyně Nejvyššího soudu JUDr. Olgy Puškinové jako opožděný v souladu s § 16 odst. 2 o. s. ř. odmítl.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 22. února 2013

JUDr. Jiří Spáčil, CSc.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru