Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 Nd 80/2004Usnesení NS ze dne 03.06.2004

KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2004:22.ND.80.2004.1
Dotčené předpisy

§ 12 odst. 2 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

22 Nd 80/2004

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Rezkové a soudců JUDr. Františka Baláka a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci žalobce P. R., proti žalované M. R., zastoupené advokátem, o zaplacení 22.629,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Novém Jičíně sp. zn. 14 C 43/99, o návrhu žalobce na přikázání věci, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Novém Jičíně pod sp. zn. 14 C 43/99 se nepřikazuje z důvodu vhodnosti Okresnímu soudu v Pardubicích.

Odůvodnění:

Okresní soud v Pardubicích usnesením z 29. 7. 1998, č. j. 10 C 141/98-4, vyslovil svou místní nepříslušnost podle § 105 odst. 2 a § 84 OSŘ a věc postoupil Okresnímu soudu v Novém Jičíně jako soudu místně příslušnému, když ze žalobního návrhu zjistil, že bydliště žalované je v obvodu Okresního soudu v Novém Jičíně.

Žalovaný podáním ze 3. 4. 2004 a 30. 4. 2004 navrhl, aby věc byla přikázána Okresnímu soudu v Pardubicích. Návrh odůvodnil tím, že nemá dostatek finančních prostředků na cestovní náklady a svým zdravotním stavem.

Žalobkyně s přikázáním věci Okresnímu soudu v Pardubicích vyslovila nesouhlas.

Podle § 12 odst. 2 OSŘ věc může být jinému soudu téhož stupně přikázána také z důvodu vhodnosti.

Důvody pro postup podle § 12 odst. 2 OSŘ nebyly shledány opodstatněnými. Finanční situace žalobce, sama o sobě nemůže být důvodem pro přikázání věci místně příslušnému soudu podle jeho nynějšího bydliště. Důvodem pro takový postup nemůže být ani zdravotní stav žalobce. Neumožní-li zdravotní stav a ekonomické poměry žalobci osobní účast při jednáních u místně příslušného soudu, nic nebrání tomu, aby k projednávané věci byl vyslechnut a s provedenými důkazy seznámen prostřednictvím dožádaného soudu (§ 122 odst. 2 OSŘ).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 3. června 2004

JUDr. Marie Rezková,v.r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru