Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 Nd 258/2017Usnesení NS ze dne 22.08.2017

HeslaPodjatost
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2017:22.ND.258.2017.1
Dotčené předpisy

§ 16 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

22 Nd 258/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a soudců Mgr. Davida Havlíka a Mgr. Michala Králíka, Ph.D. ve věci žalobkyně A. H., IČ 111 4115, proti žalovaným: 1) DBD=Dolno-Bousovská dopravní, spol. s r. o. v likvidaci, IČO 25925041, se sídlem v Kopidlně, Husova 395, 2) P. K. a 3) M. K., zastoupenému opatrovníkem Mgr. R. M., advokátem se sídlem v Hradci Králové, Velké náměstí 147, o žalobě pro zmatečnost, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 43 Cm 35/2008, o návrhu na vyloučení soudců, takto:

Návrh na vyloučení soudců Vrchního soudu v Praze JUDr. Radomíra Křivánka, JUDr. Michala Krenka a JUDr. Marty Tůmové z projednávání a rozhodování věci vedené u Vrchního soudu v Praze pod sp. zn. Nc 363/2016, se odmítá.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové (dále „soud prvního stupně“) usnesením ze dne 9. 11. 2015, č. j. 43 Cm 3/2008-244, odmítl žalobu pro zmatečnost ze dne 22. 5. 2012 a ze dne 20. 8. 2012, kterou podala žalobkyně proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 13. 2. 2012, č. j. Nc 264/2011-142, jímž byla pro opožděnost odmítnuta námitka podjatosti proti soudcům tohoto soudu. Žádnému z účastníků nebyla přiznána náhrada nákladů řízení. K odvolání žalobkyně Vrchní soud v Praze (senát ve složení JUDr. Jiří Švehla předseda a soudci JUDr. Marie Grygarová a JUDr. Pavel Tůma, Ph.D.) usnesením ze dne 12. 7. 2016, č. j. 4 Co 244/2015-256, usnesení soudu prvního stupně potvrdil a žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Vrchní soud v Praze dále rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radomíra Křivánka a soudců JUDr. Michala Krenka, Ph.D., a JUDr. Marty Tůmové usnesením ze dne 3. 11. 2016, č. j. Nc 363/2016-271, že námitka podjatosti vznesená žalobkyní proti soudcům Vrchního soudu v Praze JUDr. Jiřímu Švehlovi, JUDr. Marii Grygarové a JUDr. Pavlu Tůmovi, Ph.D., ve věci sp. zn. 4 C 244/201, se pro opožděnost odmítá. Součástí rozhodnutí je i poučení o tom, že dovolání proti tomuto rozhodnutí není přípustné.

Žalobkyně podáním ze dne 2. 3. 2017 namítla podjatost soudců Vrchního soudu v Praze JUDr. Radomíra Křivánka, JUDr. Michala Krenka, Ph.D., a JUDr. Marty Tůmové, kteří rozhodli usnesením ze dne 3. 11. 2016, č. j. Nc 363/2016-271. Zároveň podala proti tomuto rozhodnutí žalobu pro zmatečnost. Uvedla sice, že usnesení jí nebylo dosud doručeno, avšak podle doručenky na č. l. 293 spisu jí bylo doručeno vhozením do schránky ve smyslu § 50 odst. 1 o. s. ř. dne 30. 11. 2016, ostatním účastníkům 15. 1. 2017 prostřednictvím datových schránek (č. l. 272).

Podle § 15a odst. 2 občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“) je účastník povinen námitku podjatosti soudce (přísedícího) uplatnit nejpozději při prvním jednání, kterého se zúčastnil soudce (přísedící), o jehož vyloučení jde; nevěděl-li v této době o důvodu vyloučení nebo vznikl-li tento důvod později, může námitku uplatnit do 15 dnů po té, co se o něm dověděl. Později může námitku podjatosti účastník uplatnit jen tehdy, jestliže nebyl soudem poučen o svém právu vyjádřit se k osobám soudců (přísedících).

Podle § 16 odst. 1 o. s. ř. o tom, zda je soudce nebo přísedící vyloučen, rozhodne nadřízený soud v senátě. O vyloučení soudců Nejvyššího soudu rozhodne jiný senát téhož soudu.

Podle § 16 odst. 2 o. s. ř. opožděně podanou námitku (§ 15a odst. 2) soud uvedený v odstavci 1 odmítne.

Nejvyšší soud již v usnesení ze dne 18. 9. 2009, sp. zn. 4 Nd 303/2009, publikovaném v Souboru civilních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu, C. H. Beck, pod C 8020, uvedl, že námitka podjatosti soudce může být vznesena toliko v rámci konkrétního řízení.

Námitka podjatosti vznesená až poté, kdy řízení bylo pravomocně ukončeno, je opožděná.

V dané věci je zjevné, že žalobkyně podala návrh na vyloučení soudců Vrchního soudu v Praze až poté, kdy řízení o žalobě pro zmatečnost bylo pravomocně ukončeno a účastníci byli řádně poučeni o tom, že žádný opravný prostředek již není přípustný. Návrh na vyloučení soudců Vrchního soudu v Praze tak podala žalobkyně opožděně.

Nejvyšší soud proto návrh na vyloučení soudců Vrchního soudu v PrazeJUDr. Radomíra Křivánka,JUDr. Michala Krenka, Ph.D., aJUDr. Marty Tůmové jako opožděný v souladu s § 16 odst. 2 o. s. ř. odmítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 22. srpna 2017

JUDr. Jiří Spáčil, CSc. předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru