Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 Nd 213/2004Usnesení NS ze dne 27.01.2005

KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2005:22.ND.213.2004.1
Dotčené předpisy

§ 14 odst. 1 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

22 Nd 213/2004

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Rezkové a soudců JUDr. Františka Baláka a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci žalobce P. C., zastoupeného obecnou zmocněnkyní PhDr. M. J., proti žalovaným: 1) R. J. a 2) V., a. s., zastoupené advokátem, o ochranu osobnosti, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 37 C 92/2000, o námitce podjatosti, takto:

Soudkyně Vrchního soudu v Praze JUDr. Z. F., JUDr. L. Ř. a JUDr. N. Ž. nejsou vyloučeny z projednávání a rozhodnutí věci vedené u tohoto soudu pod sp. zn. 1 Co 129/2004.

Odůvodnění:

U Vrchního soudu v Praze probíhá řízení o odvolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 23. ledna 2002, č. j. 37 C 92/2000-109. Podle rozvrhu práce tohoto soudu přísluší věc k projednání a rozhodnutí senátu ve složení JUDr. Z. F., JUDr. L. Ř. a JUDr. N. Ž.

Žalobce vznesl námitku podjatosti těchto soudkyň s odůvodněním, že „jsou dlouholetými členkami KSČ, což je podle zákona č. 198/1993 Sb. zločinecká organizace. Poněvadž předmět této kauzy se týká StB je naprosto nepřijatelné, aby jmenované soudkyně rozhodovaly v dané věci s ohledem na to, že za tuto organizaci vystupovaly a hájily její zájmy“.

Uvedené soudkyně se k této námitce vyjádřily tak, že jim nejsou známy okolnosti vylučující je z projednávání a rozhodování této věci. Nemají k účastníkům řízení ani k projednávané věci samé žádný osobní vztah.

Nejvyšší soud České republiky jako soud nadřízený ve smyslu § 16 odst. 1 OSŘ se po zjištění, že námitka podjatosti byla uplatněna včas (§ 15a odst. 2 OSŘ), zabýval její důvodností, aniž bylo třeba nařizovat jednání (§ 16 odst. 3 věta druhá OSŘ) a dospěl k závěru, že tato námitka není opodstatněná.

Podle § 14 odst. 1 OSŘ jsou soudci a přísedící vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. Podle odst. 4 téhož ustanovení nejsou důvodem k vyloučení soudce okolnosti, které spočívají v jeho postupu v řízení o projednávané věci nebo jeho rozhodování v jiných věcech.

Jak vyplývá z vyjádření JUDr. Z. F., JUDr. L. Ř. a JUDr. N. Ž., žádná z nich nemá žádný vztah k věci, k účastníkům řízení ani k jejich zástupcům. Žalobce přitom neuvádí žádné konkrétní skutečnosti, které by vedly k pochybnosti o nepodjatosti jmenovaných soudkyň. Jeho obecný poukaz, že byly členkami KSČ o jejich podjatosti ve smyslu § 14 odst. 1 OSŘ nic nevypovídá. Za tohoto stavu nejsou dány žádné skutečnosti, které by mohly vést k pochybnosti o jejich podjatosti ve smyslu § 14 odst. 1 OSŘ.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 27. ledna 2005

JUDr. Marie Rezková, v. r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru