Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 Nd 196/2004Usnesení NS ze dne 14.12.2004

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2004:22.ND.196.2004.1
Dotčené předpisy

§ 12 odst. 2 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

NEJVYŠŚÍ SOUD

ČESKÁ REPUBLIKA

22 Nd 196/2004

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Baláka a soudců JUDr. Marie Rezkové a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci žalobkyně L. Z., proti žalovanému M. Z., zastoupenému advokátem, o příspěvek na výživu rozvedené manželky, vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 14 C 490/2004, o návrhu žalobkyně na přikázání věci z důvodu vhodnosti Okresnímu soudu v Přerově, takto:

Projednání věci sp. zn. 14 C 490/2004 Okresního soudu v Mostě se nepřikazuje Okresnímu soudu v Přerově.

Odůvodnění:

Okresní soud v Mostě, jehož místní příslušnost k projednání a rozhodnutí této věci vyplývá z § 84 a § 85 odst. 1 občanského soudního řádu (dále „OSŘ“), předložil spis Nejvyššímu soudu České republiky k rozhodnutí o návrhu žalobkyně na přikázání věci z důvodu vhodnosti jinému soudu (§ 12 odst. 2 a 3 OSŘ). Žalobkyně v tomto návrhu uvedla, že ona i žalovaný mají „trvalý pobyt v H.“, takže nevidí důvod, proč by věc měla být projednávána u Okresního soudu v Mostě. Žalovaný vyslovil nesouhlas s přikázáním věci Okresnímu soudu v Mostě s tím, že v H. nebydlí, bydlí v M., tam se zdržuje již dlouhodobě a všechny spory, které žalobkyně proti němu vede, se také projednávají u Okresního soudu v Mostě.

Podle § 12 odst. 2 OSŘ věc může být jinému soudu téhož stupně přikázána také z důvodu vhodnosti.

Důvod pro postup podle § 12 odst. 2 OSŘ nebyl shledán opodstatněným. Místní příslušnost v dané věci se řídí ustanovením § 84 a § 85 odst. 1 OSŘ, kdy určujícím pro místní příslušnost soudu k řízení je bydliště účastníka, proti němuž směřuje návrh. Bydlištěm fyzické osoby se rozumí obec, v níž tato osoba bydlí s úmyslem se zde trvale zdržovat. Z vyjádření žalovaného vyplývá, že takovou obcí je M. v obvodu Okresního soudu v Mostě. Skutečnost, že žalovaný evidenčně hlášen k trvalému pobytu v H., jak tvrdí žalobkyně, sama o sobě nemůže být důvodem pro postup podle § 12 odst. 2 OSŘ a přikázání této věci Okresnímu soudu v Přerově. Takovým důvodem pro uvedený postup nemůže být ani fakt, že v obvodu Okresního soudu v Přerově má bydliště žalobkyně. Nebude-li se moci žalobkyně zúčastnit projednávání věci u Okresního soudu v Mostě, nic nebrání tomu, aby k projednávané věci byla vyslechnuta a s provedenými důkazy seznámena prostřednictvím dožádaného soudu (§ 122 odst. 2 OSŘ).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 14. prosince 2004

JUDr. František Balák,v.r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru