Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 Nd 156/2013Usnesení NS ze dne 16.08.2013

HeslaPříslušnost soudu místní
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2013:22.ND.156.2013.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

22 Nd 156/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Michala Králíka, Ph.D., a soudců JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a Mgr. Davida Havlíka ve věci žalobkyně RWE Energie, a. s., se sídlem v Ústí nad Labem, Klíšská 940, IČO: 49903209, zastoupené Mgr. Kamilem Stypou, advokátem se sídlem v Praze 2, Rubešova 162/8, proti žalovanému T. L., o 9.410,49 Kč s příslušenstvím a smluvní pokutu, vedené u Okresního soudu v Liberci pod sp. zn. 19 EC 150/2011, o návrhu na určení místní příslušnosti soudu podle § 11 odst. 3 občanského soudního řádu, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Liberci pod sp. zn. 19 EC 150/2011 projedná a rozhodne Okresní soud v Liberci.

Odůvodnění:

Okresní soud v Liberci usnesením ze dne 24. srpna 2011, č. j. 19 EC 150/2011-15, podle § 105 odst. 2 občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“) vyslovil svou místní nepříslušnost ve shora označené věci.

V odůvodnění usnesení uvedl, že žalovaný se nezdržuje na adrese, kterou označila žalobkyně v žalobě, a na kterou se mu ani nepodařilo doručit platební rozkaz. Okresní soud v Liberci zjistil, že je žalovaný přihlášen k trvalému pobytu na adrese P., P., a proto věc postoupil Obvodnímu soudu pro Prahu 4.

Obvodní soud pro Prahu 4 s tímto postoupením věci nesouhlasil. Městský soud v Praze usnesením ze dne 31. října 2012, č. j. 1 Nc 2357/2012-21, rozhodl, že nesouhlas Obvodního soudu pro Prahu 4 je důvodný, neboť adresa trvalého pobytu žalovaného je sídlem ohlašovny Městské části Praha 12. Okresní soud v Liberci podle názoru Městského soudu v Praze nedostatečně přezkoumal, zda se žalovaný v obvodu jeho soudu zdržuje. Pojem bydliště totiž není totožný s pojmem trvalý pobyt.

Okresní soud v Liberci opětovně vyslovil svou místní nepříslušnost, neboť se na základě jeho zjištění žalovaný v obvodu tohoto soudu nezdržuje. Protože nemohl věc postoupit místně příslušnému soudu, rozhodl, že bude věc předložena podle § 11 odst. 3 o. s. ř. Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podmínky rozhodnutí podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jsou v daném případě splněny, neboť věc spadá do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti soudu nelze zjistit.

S přihlédnutím k tomu, že řízení bylo zahájeno u Okresního soudu v Liberci a sídlo žalobkyně se rovněž nachází v blízkosti obvodu tohoto soudu, dospěl Nejvyšší soud k závěru, že k projednání a rozhodnutí věci bude z hlediska rychlosti a hospodárnosti řízení vhodné určit Okresní soud v Liberci. Proto podle § 11 odst. 3 o. s. ř. určil Okresní soud v Liberci tím soudem, který věc projedná a rozhodne.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 16. srpna 2013

Mgr. Michal Králík, Ph.D.

předseda senát

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru