Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 Nd 112/2002Usnesení NS ze dne 11.09.2002

KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2002:22.ND.112.2002.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

22 Nd 112/2002

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Rezkové a soudců Víta Jakšiče a JUDr. Františka Baláka ve věci žalobce A. G., zastoupeného advokátem, proti žalované M. G., o rozvod manželství, o určení místní příslušnosti podle § 11 odst. 3 OSŘ, takto:

Určuje se, že věc projedná a rozhodne Okresní soud Karviná - pobočka Havířov.

Odůvodnění:

Žalobce podal dne 25. ledna 2002 u Okresního soudu Karviná - pobočka Havířov návrh na rozvod manželství, z jehož obsahu je zřejmé, že žalobce je českým občanem, žijícím ve Spolkové republice Německo, poslední společné bydliště účastníků se nachází ve Spolkové republice Německo, žalobkyně je českou občankou a žádný z účastníků nemá na území České republiky bydliště.

Okresní soud Karviná - pobočka Havířov usnesením z 5. 3. 2002, č. j. 106 C 25/202-14, ve výše uvedené věci vyslovil svou místní nepříslušnost a dále rozhodl tak, že po právní moci usnesení bude věc předložena Nejvyššímu soudu k určení místní příslušnosti soudu podle § 11 odst. 3 OSŘ.

Podle § 11 odst. 3 OSŘ jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

V daném případě věc patří do pravomoci soudů České republiky. Jelikož mezinárodní smlouvy, kterými jsou vázány jak Česká republika, tak Spolková republika Německo, tyto otázky přímo neřeší, je zde na místě užití příslušných ustanovení zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 38 odst. 1 tohoto zákona je ve věci řízení o zrušení manželství rozvodem pravomoc českých soudů dána, je-li alespoň jeden z manželů českým občanem. Použití českého práva pak vyplývá z ustanovení § 22 odst. 1 věty druhé téhož zákona.

Ve věci však chybějí podmínky místní příslušnosti podle § 88 písm. a) OSŘ, který stanoví, že namísto obecného soudu, popřípadě namísto soudu uvedeného v § 85a, je k řízení příslušný soud v jehož obvodu měli manželé poslední společné bydliště v České republice, jde-li o rozvod, neplatnost manželství nebo o určení, zda tu manželství je či není, bydlí-li v obvodu tohoto soudu alespoň jeden z manželů; není-li takového soudu, je příslušný obecný soud žalovaného, a není-li ani takového soudu, obecný soud žalobce.

Z tohoto důvodu Nejvyšší soud určil podle § 11 odst. 3 OSŘ, že věc projedná a rozhodne Okresní soud Karviná - pobočka Havířov. Při určení místní příslušnosti soudu přihlížel zejména k ekonomickým a praktickým důvodům, když řízení bylo zahájeno u Okresního soudu Karviná - pobočka Havířov, který již ve věci některé úkony prováděl a je zde sídlo advokáta.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 11. září 2002

JUDr. Marie Rezková,v.r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru