Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 Nd 102/2016Usnesení NS ze dne 26.04.2016

HeslaPřikázání věci (delegace)
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2016:22.ND.102.2016.1
Dotčené předpisy
§ 12 odst. 2 o. s. ř.

přidejte vlastní popisek

22 Nd 102/2016

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Michala Králíka, Ph.D., a soudců JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a Mgr. Davida Havlíka ve věci žalobkyně MUDr. J. K., CSc., zastoupené Mgr. Bronislavem Šerákem, advokátem se sídlem v Praze 5 – Smíchově, Na Bělidle 830/2, proti žalovanému R. K., zastoupenému Mgr. Noemi Ilczyszynovou, advokátkou se sídlem v Praze 4 – Michli, Michelská 300/60, o zaplacení 154 118 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 25 C 310/2015, o návrhu žalovaného na přikázání věci z důvodu vhodnosti Obvodnímu soudu pro Prahu 1, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 25 C 310/2015 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Obvodnímu soudu pro Prahu 1.

Odůvodnění:

U Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 25 C 310/2015 je vedeno řízení o žalobě o zaplacení 154 118 Kč s příslušenstvím.

Žalovaný navrhl přikázání věci Obvodnímu soudu pro Prahu 1 z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“). Svou žádost odůvodnil tím, že jak žalovaný, tak žalobkyně bydlí v P., žalovaný se po narození syna zdržuje téměř výhradně v P. Podotýká, že i pro žalobkyni by cestování do O. vzhledem k jejímu vysokému věku nebylo vhodné a že i „právní zástupci obou stran žijí a působí v P.!. Navrhuje „předat spis k vyřízení“ Obvodnímu soudu pro Prahu 1, v jehož obvodu se nachází nemovitost, kterou žalobkyně žalovanému pronajímala. A právě z nájemního vztahu vznikl tvrzený nárok žalobkyně.

Žalobkyně se k návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti Obvodnímu soudu pro Prahu 1 připojila.

Nejvyšší soud rozhodl o návrhu na delegaci jako soud, který je nejblíže společně nadřízený příslušnému Okresnímu soudu v Olomouci a Obvodnímu soudu pro Prahu 1, jemuž má být věc přikázána (§ 12 odst. 3 o. s. ř.).

Podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. věc může být přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti.

K delegaci vhodné podle § 12 odst. 2 o. s. ř. lze přistoupit pouze v odůvodněných případech, neboť se jedná o výjimku z ústavně zaručené zásady, že nikdo nemůže být odňat svému zákonnému soudci. Důvody vhodnosti v dané věci Nejvyšší soud spatřuje v tom, že se žalovaný v současné době zdržuje v P., rovněž žalobkyně, která s návrhem žalovaného souhlasila, má bydliště v obvodu hlavního města Prahy. Obvodní soud pro Prahu 1 je pro žalobkyni lépe dostupný vzhledem k jejímu zdravotnímu stavu a jsou zde dány i důvody ekonomické, neboť dojíždění k místně příslušnému soudu by bylo pro účastníky (jejich zástupce) finančně i časově náročné. Sídla zástupců obou účastníků jsou ostatně také v Praze.

Nejvyšší soud z důvodu hospodárnosti řízení proto návrhu žalovaného vyhověl a věc přikázal podle § 12 odst. 2 o. s. ř. k projednání a rozhodnutí věci Obvodnímu soudu pro Prahu 1.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. dubna 2016

Mgr. Michal Králík, Ph. D.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru