Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 Cdo 891/2003Usnesení NS ze dne 20.05.2003

EcliECLI:CZ:NS:2003:22.CDO.891.2003.2

přidejte vlastní popisek

22 Cdo 891/2003

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Baláka a soudců JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a Víta Jakšiče ve věci žalobce města Ř., zastoupeného advokátkou, proti žalovanému J. V., zastoupenému advokátem, o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovitostem, vedené u Okresního soudu Praha – západ pod sp. zn. 3 C 53/97, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 18. prosince 2002, č. j. 26 Co 171/2002-189, takto:

Vykonatelnost rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 18. prosince 2002, č. j. 26 Co 171/2002-189, se odkládá do právní moci rozhodnutí o dovolání podaném v této věci žalovaným.

Odůvodnění:

Žalovaný napadl včas dovoláním shora označený rozsudek Krajského soudu v Praze, jímž byl změněn rozsudek Okresního soudu Praha – západ ze dne 12. prosince 2001, č. j. 3 C 53/97-147, jen tak, že žalobci bylo uloženo, aby žalovanému zaplatil na vypořádání jeho spoluvlastnického podílu částku 596 667,- Kč, a dále ve výroku o soudním poplatku, jinak byl rozsudek soudu prvního stupně potvrzen s tím, že správné označení nemovitostí je dům č. p. 3 na stavební parcele č. 217 a stavební parcela č. 217, zapsané na LV č. 46 u Katastrálního úřadu P. pro obec a kat. území Ř.

Podle § 243 OSŘ před rozhodnutím o dovolání může soud, který o něm má rozhodnout, odložit vykonatelnost napadeného rozhodnutí.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti rozhodl dovolací soud tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 20. května 2003

JUDr. František Balák, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru