Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 Cdo 89/2011Usnesení NS ze dne 30.03.2011

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2011:22.CDO.89.2011.3
Dotčené předpisy

§ 164 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

22 Cdo 89/2011

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Františkem Balákem, ve věci žalobce M. K., zastoupeného Mgr., Bc. Darinou Chocholatou, advokátkou se sídlem ve Zruči - Senci, Jedlová 372, proti žalovaným: 1) Telefónice O2 Czech Republic, a. s., se sídlem v Praze 4 - Michli, Za Brumlovkou 266/2, IČ: 601 93 336, a 2) UPC České republice, a. s., se sídlem v Praze 4, Závišova 5, IČ: 005 62 262, zastoupené JUDr. Jiřím Voršilkou, advokátem se sídlem v Praze 1, Opletalova 4, o odstranění závadného stavu a zaplacení 9.680,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu Plzeň - město, pod sp. zn. 34 C 44/2007, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 10. listopadu 2009, č. j. 13 Co 361/2009-404, takto:

Záhlaví usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 10. února 2011, č. j. 22 Cdo 89/2011-495, se opravuje tak, že žalovaná 1) Telefónice O2 Czech Republic, a. s., se sídlem v Praze 4 - Michli, Za Brumlovkou 266/2, IČ: 601 93 336, není zastoupena a žalovaná 2) UPC Česká republika, a. s., se sídlem v Praze 4, Závišova 5, IČ: 005 62 262, je zastoupena JUDr. Jiřím Voršilkou, advokátem se sídlem v Praze 1, Opletalova 4.

Odůvodnění:

V záhlaví usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 10. února 2011, č. j. 22 Cdo 89/2011-495, bylo opraveno chybně uvedené zastoupení žalovaných 1) a 2) obecnou zmocněnkyní JUDr. Pavlou Tloušťovou, MBA, bytem v Táboře, Vodňanského 1310/2. V dovolacím řízení žalovaná 1) Telefónica O2 Czech Republic, a. s., se sídlem v Praze 4 - Michli, Za Brumlovkou 266/2, IČ: 601 93 336, nebyla zastoupena a žalovaná 2) UPC Česká republika, a. s., se sídlem v Praze 4, Závišova 5, IČ: 005 62 262, zastupoval JUDr. Jiří Voršilka, advokát se sídlem v Praze 1, Opletalova 4.

Postupem podle § 243c odst. 1 a § 164 o. s. ř. bylo výše popsané pochybení napraveno.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 30. března 2011

JUDr. František Balák, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru